0

Neem het verhaal van Chantal, 26 jaar en alleenstaande moeder van 2 kleine kinderen van 6 en 4 jaar oud. Chantal heeft een licht verstandelijke beperking en heeft moeite om voor haar kinderen te zorgen. Ook lukt het haar maar niet om werk te vinden. Het huishouden is een puinhoop en rekeningen worden niet betaald. Chantal komt bij de gemeente binnen bij de afdeling Werk & Inkomen en de medewerkers daar pakken haar ‘zaak’ op. Omdat er zoveel verschillende problemen spelen vraagt de klantmanager van Werk & Inkomen zich af wie het overzicht houdt; wie gaat de regie voeren?

Wat is regie?

Volgens Van Dale is de betekenis van regie: ’coördinatie, sturing, leiding: de regie kwijt zijn geen overwicht meer hebben, de zaak niet meer in de hand hebben’. Vanuit de wetgeving is eigen regie van groot belang, omdat iedere wet in het sociaal domein aanvullend is op wat een cliënt zélf kan. Ook zijn de wetten activerend van aard: ze zetten de cliënt zogezegd aan het werk. Het is dus gewenst dat Chantal zelf zorgt voor coördinatie en sturing op haar huishouden en gezin.
In de praktijk zijn er verschillende vormen van regie waarbij professionals in actie komen, zoals procesregie, netwerkregie en  casusregie. Allemaal vormen waarbij de regie wordt overgenomen, waarbij de cliënt naar de achtergrond verdwijnt. Dit draagt niet bij aan de eigen regie. Stimulansz introduceert daarom een nieuwe vorm: tandemregie. Dit is een werkwijze waarbij de cliënt aan het stuur gaat en blijft zitten.

Wie voert de regie?

De reguliere werkwijze is dus om de regie van Chantal over te nemen. Volgens de filosofie: één gezin, één plan, gaat een professional aan het stuur zitten en zorgt ervoor dat er doelen worden bepaald en dat hulpverlening in actie komt. Maar wat blijkt: doelen bepalen voor Chantal en vervolgens de regie overnemen werkt averechts! Kijk maar eens naar het natuurlijke patroon van intrinsieke motivatie bij kinderen. Een kind uitleggen hoe het moet lopen en waarom het moet lopen heeft geen zin. Een kind zal zelf de noodzaak moeten ervaren om te willen en kunnen lopen; misschien wil het wel lopen om zo sneller bij zijn speelgoed te komen, of omdat hij dan mee kan doen met grote kinderen. En pas dán zal het kind daadwerkelijk stappen gaan zetten. Zo werkt het in essentie nog steeds voor u en mij en dus ook voor Chantal. Zij moet dus zelf haar motivatie en haar regie-capaciteiten vinden, met hulp van de professional. De professional helpt Chantal , maar Chantal zal zelf haar doelen moeten bepalen en de juiste oplossing vinden, vanuit haar eigen kracht, haar eigen netwerk, daarbuiten of met hulpverlening.

Tandemregie

Bij de nieuwe methodiek ’Tandemregie’ van Stimulansz blijft Chantal aan het stuur zitten. Ze krijgt een bijrijder die samen met haar de koers bepaalt. Waar wil zij heen en hoe gaat ze dat bereiken? Door samen met Chantal doelen te bepalen, zal zij meer gemotiveerd zijn om de doelen te behalen. Door samen met haar een koers uit te stippelen, zal Chantal op koers willen blijven en steeds meer zelf gaan sturen.
Wilt u kennismaken met deze nieuwe werkwijze? Bekijk dan onze workshop tandemregie.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp