0

Ze komt bij de gemeente binnen bij de afdeling Werk en Inkomen. De eerste stap in zelfregie is gezet! Maar Chantal is op dit moment niet in staat zelfstandig regie over haar leven te voeren. In zo’n geval biedt een ouder of verzorger meestal hulp.
Hulpvragers moeten zelf de regie voeren voor zover ze dat zelf kunnen. Met de nadruk op zelf kunnen. Chantal liep verschillende keren vast. Ze kreeg geen hulp van haar ouders. Dit zie ik in de praktijk vaak; dat mensen vastlopen in de complexiteit en samenhang van hun problemen en een beperkt vangnet hebben. Voor Chantal stapelen de problemen zich op. Vaak wordt voor deelproblemen een oplossing gezocht. Dan doen verschillende hulpverleners ieder vanuit hun eigen werkveld hun best om de situatie te verbeteren. Dat zou hier ook kunnen gebeuren als de afdeling Werk en Inkomen zich beperkt tot de deelvraag die Chantal daar stelt. Maar de ervaring leert dat er dan vaak terugval is; er komt geen definitieve oplossing. Hoe komt dat toch? En hoe kun je zo’n situatie doorbreken?

Doorbreken van de situatie

Zeker als er meerdere hulpverleners betrokken zijn, is regie nodig op het geheel. Er moet iemand zijn die overzicht houdt,  de samenhang in het oog houdt en prioriteiten bepaalt. Chantal kan dat niet zelf. Voor haar is dat te complex. Daardoor ontbreekt zicht en sturing op het geheel. Hulpvragers zijn vaak ook onbekend met het systeem van hulpverlenende instanties en hoe je daar hulp kunt krijgen.
Het is van belang dat er dan iemand mét de cliënt (hier: Chantal) de regie neemt en naast haar gaat staan om te helpen bij het voeren van de regie. En haar bijvoorbeeld helpt bij de regie op alle (andere) hulpverleners. Deze persoon kan ook bekijken wat nodig is voor het hele gezin. Dus niet alleen wat Chantal nodig heeft, maar ook wat haar kinderen nodig hebben.

Met tandemregie verder komen

Regievoering door de cliënt mét ondersteuning noemen we tandemregie. Als ‘tandem’ zorgen cliënt en hulpverlener samen voor de voortgang. Dit betekent dus niet dat de hulpverlener de regie overneemt, maar dat hij of zij de cliënt versterkt en ondersteunt in zelf dingen oppakken.  Voor Chantal betekent dit dat ze zich gesteund voelt, maar dat ze wel zelf bepaalt welke kant het op gaat. De cliënt zit namelijk voorop op de tandem en de professional helpt mee om de zaak in beweging te krijgen, de hulpverlening op elkaar af te stemmen en te kijken wat voor het gezin nodig is. In welke vorm dat zal zijn, is steeds maatwerk.
Het doel van tandemregie is de cliënt zodanig te ondersteunen dat die (figuurlijk) weer in het zadel zit en de regie na enige tijd liefst (weer) helemaal zelf kan voeren. In alle gevallen gaat het erom de zelfbeschikking van de cliënt (zoveel mogelijk) intact te houden en terugval te verminderen. Een goede investering voor de toekomst! Want Chantal én haar kinderen zullen daardoor minder vaak een beroep doen op hulpverlening en de hulpverlening zelf wordt effectiever.
De kern is te komen tot het beste voor de cliënt én voor diens omgeving.
Meer weten over tandemregie? En hoe je dit werkend maakt in je organisatie? Neem contact op met Anitra Vink. Zij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp