0

Vraag

Stel dat een ondernemer een terugvordering krijgt van de Tozo en zich aanmeldt voor schuldhulpverlening vanwege een problematische schuldsituatie. Wat betekent dit dan voor de hulp die we kunnen bieden? 

Antwoord

Op welke manier de rechtmatigheidstoets gedaan wordt bij de Tozo, is nog niet volledig bekend. In de AMvB van de Tozo staat wel beschreven dat bij niet of onvoldoende nakoming van de inlichtingenplicht, waardoor ten onrechte of te veel uitkering is verleend, dit bedrag teruggevorderd moet worden op grond van artikel 58, eerste lid, van de Participatiewet. Bij de Tozo zal de aanvrager echter in veel gevallen niet exact weten wat de inkomsten gaan zijn. Naar verwachting zal er in deze gevallen dan ook geen sprake zijn van fraude. Het te veel ontvangen bedrag kan echter wel teruggevorderd worden.

Voor terugvorderingen vanuit de Participatiewet geldt dat er gedurende 10 jaar geen kwijtschelding verleend kan worden, tenzij iemand in één keer ten minste een bedrag van 50% van de restsom aflost. Tot op heden zijn er geen berichten dat er anders omgegaan zal worden met de terugvordering van de Tozo.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft gemeenten de ruimte om personen met een fraudeschuld te weigeren voor schuldhulpverlening. Bij de terugvordering van de Tozo zal niet in alle gevallen sprake zijn van fraude, maar betreft het een verrekening. Het bij voorbaat weigeren van schuldhulpverlening bij een terugvordering is dan ook niet mogelijk.

Het feit dat er geen kwijtschelding verleend mag worden voor de te veel ontvangen Tozo, is een belemmering voor een minnelijke schuldregeling. Maar dit staat het opstarten van een regeling niet in de weg. Er kan met een dwangakkoord, een Wsnp-traject of met maatwerk vaak wel een oplossing voor de schulden gevonden worden.

Disclaimer:
Deze vraag is recent gesteld aan de Helpdesk Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz. Het antwoord is gegeven met de kennis en inzichten van 13 mei 2020 over corona en de gevolgen ervan. Met de huidige, snelle ontwikkelingen kan Stimulansz niet garanderen dat dit antwoord op een latere datum nog volledig juist is. We passen het antwoord aan als dat nodig is. Voor meer actuele informatie rond corona en het sociaal domein verwijzen we u naar Inzicht Sociaal Domein.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp