0

Hoe ga je daar nu mee om? Waar ligt de belangrijkste verantwoordelijkheid: bij haar taak als werkgever of bij haar taak als lokale overheid?

Aandringen op vrijwillig vertrek ambtenaren

Utrechtse Heuvelrug stuurt senioren naar huis, zo kopt het AD. Wat is hier aan de hand? De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat er bij 17 oudere ambtenaren ‘op aandringen’ dat ze vertrekken omdat ze de veranderingen in hun werk niet meer bij kunnen benen. Het gaat daarbij vooral om problemen met onlinewerken en het optimaal gebruikmaken van computers. Vakbond FNV en ouderenbond ANBO vinden de handelwijze van de gemeente schandalig. Er wordt aangedrongen op het aanbieden van een cursus.

Aandringen op meer deskundige ambtenaren

Daar staat tegenover dat de Nederlander zich ergert aan gebrek aan deskundigheid van ambtenaren, zo blijkt uit een bericht van de Nationale ombudsman. Ofwel, de burger wil iets anders dan de vakbond, namelijk een deskundige ambtenaar die ze helpt. Dat is bijzonder, het lijkt alsof de burger en de gemeente (als werkgever) op één lijn staan, tegenover de vakbond die aan de zijde staat van de ambtenaar die moeite heeft om mee te komen.

Persoonlijk belang versus collectief belang

De gemeente is verantwoordelijk voor een grote groep werkzoekenden. Ook mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze ook een voorbeeldfunctie hebben in hun rol als werkgever en daar past het niet bij dat ze al te snel afscheid neemt van mensen die moeite hebben om mee te komen. Maar de gemeente heeft ook een grote verantwoordelijkheid voor de inwoners van haar gemeente, ook mensen die echt aangewezen zijn op ondersteuning. En deze mensen hebben recht op deskundige hulp van professionele ambtenaren die hun vak verstaan en veel kennis hebben.

Hoe komt de gemeente uit deze spagaat?

Hiermee zit de gemeente eigenlijk in een spagaat. Ze moeten zoveel mogelijk baanzekerheid bieden, maar ook een zo groot mogelijke deskundigheid. Hier zou een aantal instrumenten in gezamenlijkheid uitkomst kunnen bieden. (1) Voldoende scholing van medewerkers. Dit komt tegemoet aan de wensen van ambtenaren, inwoners, vakbond en de gemeente als werkgever. (2) Flexibele inzet. Mensen kunnen misschien niet altijd mee met alle veranderingen, maar zouden op een andere plek binnen de gemeente wellicht wel heel goed tot hun recht kunnen komen. Hiervoor kan bijvoorbeeld jobcarving of jobcreation worden ingezet. Dit hoeft niet altijd buitenshuis, binnenshuis kan dit ook een goed instrument zijn. (3) Afscheid nemen. Als mensen echt niet mee willen gaan met de koers die de gemeente vaart en ook niet bereid zijn om zich op dit punt te ontwikkelen, dan moet je als gemeente je verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de inwoners die van je afhankelijk zijn.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp