0
Privacy en informatieveiligheid

Alle FG’s, CISO’s en Privacy Officers hebben 25 mei 2018 groot in hun agenda staan. Vanaf die dag moeten namelijk alle overheidsinstanties aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Hiervoor moeten beleidsmatige, technische en organisatorische maatregelen getroffen worden. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Toch komt de deadline steeds dichterbij. Genoeg reden voor Stimulansz om deze themabijeenkomst te organiseren.

Divers programma

Het programma van de dag was divers en informatief. De sprekers belichte vanuit verschillende invalshoeken de actuele stand van zaken rondom de AVG. Ook konden de aanwezigen kiezen uit twee workshops en natuurlijk was er genoeg ruimte om met elkaar ervaringen en kennis te delen.
De presentatie van Sofie van de Meulen van de Autoriteit Persoonsgegevens ging over het standpunt van de Autoriteit over de AVG. Uit de discussie in de zaal werd al snel duidelijk dat er nog veel werk te doen is bij gemeenten en dat er nog veel vragen leven. Zoals: mag de functie van CISO en FG binnen 1 gemeente worden uitgeoefend door 1 persoon? Wat te doen met samenwerkingsverbanden? Wanneer moet het verwerkingsregister beschikbaar zijn? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid, bij CISO en FG of bij het bestuur van een gemeente?
Schoolvoorbeeld van hoe je het varkentje van de AVG wast, was het verhaal van Hans van Impelen. Van Impelen is FG van de gemeente Utrecht en al in 2016 begonnen met een plan van aanpak. Zijn verwerkingsregister staat dan ook klaar op 25 mei.
Na het plenaire deel volgden ’s middags twee workshops. De ene workshop ging over het AVG proof worden en het ontwikkelen van een toetsbaar privacybeleid. De andere over het werken met een ISMS en een demo van het ISMS-systeem van Stimulansz.

Belangrijkste leerpunt van de middag

In de overgangsperiode vanaf 2016 zijn al stappen gezet, maar veel organisaties zijn nog niet geheel klaar. Het devies is een praktische, maar gerichte aanpak naar een volgende fase van volwassenheid in opzet, bestaan en werking.

Bekijk de video-impressie van de themabijeenkomst

Wilt u meer weten over het implementeren van de AVG?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp