0

1. Gespaard vermogen in eigen huis: Afgeloste hypotheek bijstandsgerechtigde aanleiding tot krediethypotheek

Een klant heeft al bijna 30 jaar een bijstandsuitkering. Hij heeft een eigen huis en de hypotheek is nu afgelost door middel van de regulier betaalde hypotheekverplichtingen. De overwaarde is daardoor groter dan het voor een eigen woning vastgesteld bedrag. Kan de gemeente in een dergelijke situatie een krediethypotheek vestigen? Of moet de aflossing van de woning worden gezien als spaargeld opgebouwd tijdens de bijstandsperiode, dat in de Participatiewet wordt vrijgelaten?

2. Zelfstandig ondernemer en schuldhulp

Begin dit jaar publiceerde de Volkskrant een artikel waarin staat dat 24 van de 44 onderzochte gemeenten zelfstandige ondernemers geen toegang verschaffen tot de wettelijke regeling voor schuldhulpverlening. Die zelfstandigen zijn volgens het artikel door de gemeenten doorverwezen naar de specifieke regeling voor zelfstandigen, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Handelt een gemeente juist, als zij zelfstandigen met problematische schulden wel onder het bereik van de zelfstandigenregeling, maar niet onder dat van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening brengt? En voor wie staat de wettelijke schuldhulpverlening eigenlijk open?

3. Eén gezin, één plan, één regisseur en één regio?

De rapporten vliegen ons om de oren. De Participatiewet is mislukt, de Jeugdzorg wordt (deels) weggehaald bij gemeenten. Moeten we concluderen dat de decentralisatie is mislukt, of kunnen de condities waaronder de decentralisaties worden uitgevoerd nog worden verbeterd? Met mogelijk kans dat het alsnog lukt?

4. Ondersneeuwen…? Werk en inkomen in brede adviesraden sociaal domein

Adviesraden steken enorm veel tijd en energie in hun werk om gemeenten te adviseren over de inrichting van het sociaal domein. Toch is de positie van het onderdeel ‘werk en inkomen’ in brede adviesraden ietwat moeizaam. Het onderwerp en de doelgroep dreigen onder te sneeuwen. Wat zijn hiervan de oorzaken? Welke mogelijkheden heeft een brede adviesraad sociaal domein om meer recht te doen aan werk en inkomen? Of Moeten we de zelfstandige cliëntenadviesraden werk en inkomen in stand houden?

5. Eindejaarsuitkering en bijstand

Verschillende klanten met een aanvullende bijstandsuitkering ervaren het als onterecht dat hun eindejaarsuitkering (EJU) wordt verrekend met hun uitkering. Zij hebben immers net zo hard gewerkt als hun collega’s zonder uitkering en de EJU dus net zo hard verdiend. Maar zij mogen de EJU niet houden en hun collega’s wel. Is hier iets aan te doen? Kunnen we de EJU (gedeeltelijk) vrijlaten?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp