0
Wmo-consulent

5 tips voor telefonisch indiceren bij Wmo-meldingen in tijden van coronacrisis

Het zijn vreemde tijden voor iedereen. Door de coronacrisis ligt het openbare leven grotendeels plat. Voor gemeenten gaat het werk echter onverminderd door, ook binnen het sociaal domein. De Wmo is er voor mensen die kwetsbaar zijn en voor hen is deze periode extra moeilijk. Zij zullen zich met hun hulpvragen blijven melden bij de gemeente.

foto zzpér

Tozo: zelfstandigenaftrek een voorwaarde?

Moeten zelfstandig ondernemers gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek om in aanmerking te komen voor de Tozo? Of is het urencriterium voldoende? Het juridisch team van Stimulansz geeft antwoord.

Van niet-gebruik naar goed gebruik van de bijstand

Coronacrisis, de schaamte voorbij?

Het zal stilte voor de storm zijn. Nu er zoveel mensen hun inkomen verliezen en schulden dreigen, is het op de afdeling schuldhulpverlening van de verschillende gemeenten nog opvallend rustig. Er melden zich zzp’ers, bedrijven en mensen met tijdelijke en flexibele (nul uren) contracten bij gemeenten, maar opvallend weinig nieuwe schuldhulpaanvragers.

Update: handreiking Tozo voor gemeente

De handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor gemeenten is geactualiseerd. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Stimulansz deze handreiking geschreven.

Petra Gerritsen over het financieel ontzorgen van statushouders

Financieel ontzorgen van statushouders in het nieuwe inburgeringsstelsel

Het nieuwe inburgeringsstelsel dat naar verwachting per 1 juli 2021 wordt ingevoerd streeft ernaar alle inburgeraars snel en volwaardig mee te laten doen in de Nederlandse maatschappij. Eén van de nieuwe taken voor de gemeente is het financieel ontzorgen van bijstandsgerechtigde asielstatushouders, zodat het inburgeringstraject zo effectief mogelijk verloopt.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp