0
Petra Gerritsen over het financieel ontzorgen van statushouders

1. Preventie in de uitvoering van de Participatiewet: hoe doet u dat?

Voorkomen is immers beter dan genezen. Door problemen sneller te signaleren, daar op in te spelen en laagdrempelige voorzieningen aan te bieden, kunnen er op termijn kosten worden bespaard, zo is de gedachte.

Internetonderzoek

2. Internetonderzoek: niet verkrampen, wel grenzen respecteren

Internet is een uitstekende bron voor handhaving en opsporing: van NAW-gegevens en sociale media tot Marktplaats. Je mag in het sociaal domein internetonderzoek doen, maar waar liggen de grenzen en hoe verhoudt zich dat tot de AVG en andere wetten?

foto vna jongen en meisje

3. Gemeente Zaanstad maakt werk van schuldenvrije jongeren

De gemeente Zaanstad gaat in 2020 nog meer jongeren helpen om van hun schulden af te komen. De pilot ‘Get a Grip’ maakt een doorstart voor tenminste twee jaar, waarin een groter aantal jongeren mee kan doen en meer samenwerkende partners zijn aangesloten.

4. Betere bescherming beslagvrije voet door uitbreiding beslagregister

Overheden en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen dat, wanneer meerdere schuldeisers beslag leggen, mensen onder het bestaansminimum terechtkomen.

Sam van Grinsven

5. De weg naar de rechtmatigheidsverantwoording deel II: de belangrijkste punten uit de Modeltekst en toelichting

Met ingang van 2021 verandert de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders financiële verantwoording aflegt. Het college zal dan in een verklaring aan de gemeenteraad moeten aangeven in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten rechtmatig tot stand gekomen zijn. De gemeenteraad zal vervolgens deze verantwoording beoordelen en er vragen over stellen.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp