0

1. Keukentafelgesprek bij iedere melding

Bij de helpdesk van Inzicht sociaal domein komen wekelijks veel vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze keer beantwoordt expert Anitra Vink een vraag over het keukentafelgesprek. Leer meer >

2. 4 fouten in sociaal beleid die u kunt voorkomen!

U als beleidsmedewerker zet regelmatig nieuwe beleidskaders neer. Doelen, in lijn met de wensen van de gemeenteraad, waar u zich voor de komende 4 jaar aan verbindt. Ik ben meestal onder de indruk van de kwaliteit. Maar toch lukt het niet altijd om deze doelen te realiseren. Waar zit dat ’m in? In dit artikel geef ik u 4 beleidsfouten die u kunt voorkomen zodat u uw doelen wel bereikt. Lees meer >

3. De financiële luchtkastelen van de Participatiewet

De financiële prikkelwerking van de Participatiewet leidt tot een aantal hardnekkige misverstanden. Het komt allemaal door het idee dat het beperken van de uitgaven leidt tot een structurele besparing op het bijstandsbudget, terwijl de echte besparing niet bij de gemeenten maar bij het Rijk terechtkomt. Bij de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 is dit beeld bewust door het Rijk gecreëerd. Lees meer >

4. Wat is het best vangnet: bijstand of basisinkomen?

Het basisinkomen is naar mijn idee niet dé oplossing om armoede op te lossen. Waarom niet? Heel in het kort geloof ik dat je daarmee een nieuwe groep armen creëert zonder een vangnet dat maatwerk kan leveren voor deze groep. En geloof ik wel dat de vangnetfunctie van de bijstand nog beter benut kan worden. Bijkomend voordeel van de bijstand: mensen worden gezien. En dat is noodzakelijk om geholpen te kunnen worden. Lees meer>

5. Moet alimentatie bruto of netto gekort worden op een eventuele uitkering?

Er is een uitkering aangevraagd door iemand die maandelijks € 1.000,- ontvangt van haar ex-partner. Moet deze alimentatie bruto of netto gekort worden op een eventuele uitkering? Lees het antwoord van expert Evelien Meester. Lees meer >

Geselecteerd op basis van dit onderwerp