0

1 De hulphond: Wmo of zorgverzekeraar

Een cliënt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) meldt zich bij de Wmo van zijn gemeente. Hij vraagt om een vergoeding voor een hulphond op grond van de Wmo 2015. Kan een hulphond als Wmo-maatwerkvoorziening worden gezien? Lees meer>

 2 Loopt de Participatiewet op zijn laatste benen?

Loopt de Participatiewet op zijn laatste benen?
Het heeft er alle schijn van dat de Tweede Kamerverkiezing van 2021 nu al zijn schaduw vooruit werpt. Het CDA lanceert een plan om bijstand in te ruilen voor een baan. Iets wat overigens gewoon op basis van de wet al een opdracht is aan gemeenten om mensen naar betaald werk te laten uitstromen. De VVD lanceerde al eerder een proefballon voor verlaging van de bijstand, tenzij je een inspanning levert voor de samenleving. Functioneert de Participatiewet nu zo slecht dat we al weer aan een grootscheepse verbouwing van de bijstand moeten denken? Lees meer >

3 Hoe dwingend is het opleggen van een zoekperiode aan jongeren in de Participatiewet?

De zoekperiode van 4 weken in de Participatiewet (PW) geldt voor alle jongeren onder de 27 jaar (artikel 41 lid 4 PW). Is dit artikel nog wel van deze tijd, vraag ik mij af. De zoekperiode is bedoeld om jongeren aan te sporen terug naar school te gaan of om aan het werk te gaan. Daar is op zich niets mis mee. Maar met de invoering van de PW is de doelgroep jongeren behoorlijk uitgebreid. Nu zitten er jongeren bij die het simpel gezegd niet aankunnen om terug naar school te gaan of op eigen houtje te gaan werken in loondienst. Het lijkt me daarom logisch om voor deze jongeren een uitzondering te maken in die zin dat voor hen geen zoekperiode van 4 weken hoeft te gelden. Is dat toegestaan? Lees meer>

4 Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Bent u er klaar voor? Naar verwachting wordt vanaf 1 januari 2021 het budget voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang niet meer aan de centrumgemeenten overgemaakt maar aan de eigen gemeente. Wat dat voor de gemeente betekent laat de 19-jarige Gaby u zien. Lees meer >

Heronderzoek in de Participatiewet?

Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 en daarmee de afschaffing van de Regeling Administratieve Uitvoeringsvoorschriften (RAU) zijn gemeenten niet meer verplicht om heronderzoeken uit te voeren. Nagenoeg elke gemeente ziet daar dan ook van af. Is dat verstandig? Lees meer >

Geselecteerd op basis van dit onderwerp