0

1     Zuinig leven en bijstand

Een belangrijk bijstandsprincipe is dat algemene bijstand wordt verleend naar een all-in norm. Dit impliceert dat degene die algemene bijstand ontvangt de vrijheid heeft de bijstand te besteden op een wijze die hem goeddunkt. Daartoe kan behoren het voeren van een sobere of kostenbesparende levensstijl. Voor een afstemming (op grond van artikel 18 lid 1 PW) naar een lagere bijstandsnorm is in een dergelijke situatie geen plaats. Lees meer >
 

2     Uitbetaling persoonsgebonden budget mag niet worden opgeschort

Een gemeente heeft besloten om de betaling van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van 7 cliënten op te schorten. Dit gebeurt in afwachting van de uitkomst van een rechtmatigheids- en kwaliteitsonderzoek naar hun zorgverlener, waar ze beschermd wonen. Ondanks het feit dat het toezichtsonderzoek nog niet is afgerond, vindt de gemeente dat er zoveel aanwijzingen zijn voor misstanden, dat er is overgegaan tot opschorting. Lees meer >
 


Herman Tjeenk Willink maakt zich zorgen over de democratie. Maar hij heeft ook de hoop dat betrokken burgers, professionals op de werkvloer en rechters het tij kunnen keren. Wat kunnen we leren van deze oproep om groter te denken, kleiner te doen? Ik geef u drie tips waarmee u aan de slag kunt. Lees meer >
 

4     Mag je op de bijstand meer dan het netto salaris verrekenen door opbouw van een eindejaarsuitkering te korten?

Bij de helpdesk van Stimulansz komen maandelijks honderden vragen binnen van beleidsinhoudelijke of juridische aard. Deze week geeft expert Wim Eiselin antwoord op vragen over de eindejaarsuitkering en bijstand. Lees meer >
 

5     Speaking Minds is volwassen geworden

‘Wat zou het mooi zijn als Speaking Minds bij ons nu verdergaat.’ Die reactie horen we vaak na de slotbijeenkomst. Daarom hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het project na de eerste periode gewoon doorloopt. En dat is in 3 gemeenten nu al het geval. Lees meer >

Geselecteerd op basis van dit onderwerp