0

1. Bijstandsaanvraag van vrouw die deeltijdrelatie heeft met een getrouwde man

Wij hebben geconstateerd dat een klant van ons een relatie heeft met een getrouwde man. Deze man heeft bij onze klant een eigen kamer met daarin een tweepersoonsbed en een kast met kleding.  In haar kamer is eveneens kleding van hem aanwezig. Wij hebben in de twee kamers een volledige garderobe aangetroffen. Tevens is er sprake van een onweerlegbaar rechtsvermoeden omdat hij de vader is van  haar kind. De man was aanwezig tijdens het huisbezoek en verklaart dat hij getrouwd is met een andere vrouw en daar ook een gezin heeft. Bij onze klant zou hij ongeveer 3 dagen per week verblijven. De klant stelt dat de man bij haar een eigen kamer heeft. Vooralsnog hebben wij niet kunnen aantonen dat de man zijn hoofdverblijf bij haar heeft. Als wij dit niet kunnen, kunnen wij dan wel stellen dat zij kostendeler is? Wat is jullie advies?

2. Wat doe je als gezinsbijstand toekennen betekent dat 1 partner Nederland moet verlaten?

Een klant vraagt een bijstandsuitkering aan voor haarzelf, haar partner en haar kinderen (gezinsbijstand). Haar partner heeft code 29 in de basisregistratie personen (BRP). Wij moeten bij toekenning van de uitkering een melding doen bij de IND.  De klant heeft al telefonisch contact gehad met de IND. De IND geeft aan dat de partner zijn verblijfsrecht zal verliezen na toekenning van de uitkering.  De klant vraagt nu of zij de aanvraag toch kan doen en dat wij dan de partner buiten beschouwing laten. Is hier een mogelijkheid voor? Bijvoorbeeld dat de klant een aanvraag doet met een ‘niet-rechthebbende partner’?

3. Top 5 valkuilen bij het indiceren van begeleiding in de Wmo

Het is een uitdaging is om te komen tot een goed gemotiveerde omvang van de indicatie begeleiding. De top 5 meest voorkomende valkuilen bij  het indiceren van begeleiding die u moet zien te vermijden.

4, ‘Kijk als klantmanager zelf in de spiegel’

Steeds meer gemeenten zetten dedicated klantmanagers in voor de ondersteuning van statushouders. Maar dat is volgens Gerrit van Romunde van Stimulansz geen garantie voor succes. De crux is dat de klantmanagers echt het goede gesprek voeren en ook kritisch kijken naar hun eigen  gedrag en taalgebruik.

5. Begrafenispolis contant maken bij schuldhulpverlening?

Een ouder echtpaar (70 en 65 jaar oud) komt in aanmerking voor schuldhulpverlening. Alles wat vermogenswaarde heeft, moet contant worden gemaakt om de schuld te doen verminderen. Het echtpaar heeft een begrafenispolis. Moeten we deze contant maken? Welke afwegingen kunnen we maken?

Geselecteerd op basis van dit onderwerp