0

1. Samenwonen om zorg te geven, hoe zit dat met de bijstand en wat gaat er veranderen?

De Tweede Kamer heeft op 10 september 2019 ingestemd met een wijziging van de Participatiewet. Juridisch adviseur Peter Huijgens legt uit wat er gaat veranderen en welke gevolgen dit heeft voor de uitvoeringspraktijk van gemeenten.

2. Sociaal domein: Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet

De recente decentralisaties binnen het sociaal domein vragen om een heel andere kijk op sociale dienstverlening en op het ondersteunen van inwoners. Hoe gaat u daar als gemeente mee om?

3. Recht op bijstand bij opname in een kliniek in het buitenland

Hoe zit het met het recht op bijstand als iemand langer dan 4 weken in het buitenland verblijft in verband met opname in een (afkick)kliniek? Deze vraag wordt vaak gesteld aan Stimulansz. Lees nu het antwoord van adviseur Marjolein Schuurman.

4. Plannen kabinet voor 2020: Samenvatting Rijksbegroting

€ 80 miljoen de komende jaren beschikbaar voor bestrijding armoede en schulden; extra geld voor jeugdhulp; herziening Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz); nieuwe Wet Inburgering per 2021 en vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Dit en meer in onze jaarlijkse samenvatting van de Rijksbegroting 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

5. Drastische verandering armoedebeleid

De regering heeft de Raad van State advies gevraagd over de plannen rondom het armoedebeleid. Volgens de Raad van State is een fundamentele aanpassing van de structuur van dit armoedebeleid nodig om de omvangrijke armoede aan te pakken.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp