0

Vraag

Wordt de lening voor bedrijfskapitaal op grond van de Tozo geregistreerd bij het BKR (Bureau Kredietregistratie te Tiel)?

Antwoord

Bedrijfskredieten die op grond van het Bbz worden verstrekt, worden niet bij het BKR geregistreerd. Dat geldt ook voor de Tozo. De Tozo heeft dezelfde wettelijke grondslag als het Bbz. Maar het feit dat deze kredieten niet bij het BKR worden geregistreerd, wil niet zeggen dat het verstrekken van bedrijfskapitaal niet van invloed kan zijn op een aanvraag voor een hypothecaire lening of andere vorm van krediet. Het krediet wordt namelijk wel opgenomen in de jaarrekening en heeft via die route invloed op de hoogte van het maximaal te lenen bedrag.
Disclaimer:
Deze vraag is recent gesteld aan de Helpdesk Inzicht Sociaal Domein van Stimulansz. Het antwoord is gegeven met de kennis en inzichten van 19 mei 2020 over corona en de gevolgen ervan. Met de huidige, snelle ontwikkelingen kan Stimulansz niet garanderen dat dit antwoord op een latere datum nog volledig juist is. We passen het antwoord aan als dat nodig is. Voor meer actuele informatie rond corona en het sociaal domein verwijzen we u naar Inzicht Sociaal Domein.

Heeft u nog meer vragen over de uitvoering van de Tozo?

Wij verzorgen een incompany training Tozo voor teams in het sociaal domein

Geselecteerd op basis van dit onderwerp