0

En let op: ook gemeenten die geen KiC hebben kunnen kosteloos gebruikmaken van deze slimme kwaliteitscheck!

Voorkom misbruik

U wilt bij het toekennen van de Tozo zo zorgvuldig mogelijk handelen en frauderisico’s beperken. Maar onder deze bijzondere omstandigheden liggen misbruik en oneigenlijk gebruik op de loer. Dit kan (grotendeels) worden ondervangen door toetsing vooraf en steekproefsgewijze controle achteraf met de Tozo normensets. Hiermee kunt u in de applicatie Kwaliteit in Control (KiC) uw kwaliteitscontrole efficiënt en op maat inrichten.

4 normensets

Het controlemodel Tozo omvat op dit moment 4 normensets:

Speciaal aanbod voor alle gemeenten

Stimulansz wil gemeenten een steuntje in de rug bieden. Daarom stellen we de normensets in 2020 kosteloos beschikbaar in de applicatie KiC. Dit aanbod geldt dus zowel voor KiC-gebruikers als voor gemeenten die nog geen abonnement op KiC hebben.

Direct aan de slag

Heeft u interesse in de normensets? Neem dan contact met ons op.  Dan zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk aan de slag kunt met de kwaliteitscontrole. Dit doen we gezamenlijk met u door middel van een aantal stappen. Het is binnen een paar uur geregeld.

  1. Een verkennend gesprek (digitaal; ca. 1 uur) om de wens van de gemeente en de mogelijkheden in KiC te bespreken;
  2. Prepareren van uw KiC-licentie, gevolgd door een implementatiesessie met toelichting van het gebruik van KiC (digitaal; ca. 2 uur);
  3. Coaching en advisering door middel van de Helpdesk of via uw KiC-adviseur.

Borging van kwaliteit na 2020

Bent u tevreden over de Tozo normensets? En wilt u in 2021 ook de kwaliteit in het sociaal domein of organisatiebreed verder borgen? Stap dan eenvoudig over naar een uitgebreid KiC abonnement (zoals KiC Professional voor Werk en Inkomen, KiC All-In Sociaal Domein, of KiC Concern).

Tozo-expert

Stimulansz is expert in de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Zo schreven we onder meer in opdracht van SZW de handreiking voor alle gemeenten.  De inhoud van de normenset(s) is tot stand gekomen op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur en deze Handreiking van 8 mei. Op het moment van implementatie ontvangt u de door onze specialisten geactualiseerde checklists.

Interesse in onze normensets voor kwaliteitscontrole?

Neem contact op door het formulier in te vullen en kijk voor meer informatie op de productpagina van Kwaliteit in Control.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp