0

Vraag

Een ondernemer die ook Wajong ontvangt en een partner heeft die geboren is op 30 december 1971, vraagt Tozo aan voor levensonderhoud. Heeft hij hier recht op?

Antwoord

Ja, wanneer aan de overige criteria (zoals de inschrijving en het urencriterium) voldaan wordt wel. Gelet op de leeftijd van de partner is er waarschijnlijk recht op de Toeslagenwet (TW) van UWV. Hiervoor geldt:

  • De Toeslagenwet is een voorliggende voorziening voor de Tozo;
  • Aanvragers worden er via het aanvraagformulier op gewezen een aanpassing van hun geschatte inkomen door te geven aan UWV. Mogelijk is de verrekening van de uitkering door UWV gebaseerd op een te hoge inschatting van het inkomen voor dat jaar. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de TW;
  • Wanneer de ondernemer een toeslag ontvangt, valt dit onder de inlichtingenplicht voor de Tozo, en
  • De gemeente kan achteraf via Suwinet controleren of de toeslag ontvangen wordt en deze verrekenen met de Tozo-uitkering.

Kortom: wat betreft de Toeslagenwet volgt u de regels van de Participatiewet.

Geselecteerd op basis van dit onderwerp