Actualiteitendag
1 dagdeel
20
160
31 mei 2018 - 13.15 - 16.30 uur
Meld u aan

Resultaten

Na deze middag:

 • Weet u wat persoonsgegevens zijn en wat privacy is.
 • Bent u op de hoogte van regelgeving waaraan u moet voldoen.
 • Weet u hoe bij integraal werken voldoende rekening te houden met privacy.
 • Kent u de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018.

Van gemeenten en wijkteams wordt verwacht dat zij inzetten op een integrale samenwerking die de verschillende domeinen overstijgt. De behoefte aan gegevens(uitwisseling) staat soms op gespannen voet met de privacywetgeving. In deze training wordt aandacht besteed aan wat er nu eigenlijk wel en wat niet mag en waar de burger het meest mee geholpen is.

Doelgroep

Sociaal juridisch dienstverleners en voor alle mensen in het sociaal domein die werken met de Participatiewet, de Wmo, Wgs en de Jeugdwet. En die in hun dagelijks werk met persoonsgegevens in aanraking komen.

Inhoud

De volgende onderwerpen zullen in de training aan bod komen:

 • Wat is privacy?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Aan welke regelgeving moeten we voldoen?
 • Wat is het doel van privacybescherming?
 • Hoe verhoudt integraal werken zich tot het voldoende rekening houden met de privacy?
 • Hoe blijft het werkbaar?
 • Wat zijn de risico’s?
 • Wat regelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018?

Praktische informatie

De middag wordt verzorgd door Sanne Leijen, adviseur bij Stimulansz en o.a. specialist op het terrein van Participatiewet en privacyregelgeving.

Contactpersoon

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

Actualiteitendag
1 dagdeel
20
160
31 mei 2018 - 13.15 - 16.30 uur
Meld u aan