Actualiteitendag

Resultaten

Na deze actualiteitenmiddag:

 • kent u de fraudegevoelige aspecten in de sociale wetgeving.
 • begrijpt u de uitvoeringspraktijk van gemeenten beter.
 • kunt u burgers beter ondersteunen bij het voorkomen van fraude.

Daarnaast kunt u voor het volgen van deze actualiteitenmiddag 3 registerpunten krijgen via het Registerplein.

De maatschappelijke opvattingen over fraude liggen doorgaans nogal uiteen; van ‘in beginsel kan iedereen een fraudeur zijn’ tot ‘het gaat maar om een klein percentage (volgens onderzoek 3%), dat bewust fraudeert’. De overheid is echter streng in wetgeving en procedures en formulieren zijn vaak ingewikkeld. En de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie van de burger zijn vaak ingrijpend voor die burger. Doet de burger dit echt bewust?

Waarom zijn gemeenten zo actief en gericht op fraudealertheid, preventie en handhaving? Waar zitten de fraudegevoelige aspecten in de sociale wetgeving? Wat is het beleid bij gemeenten en vooral hoe gaat de uitvoering hiermee om? Wat is de praktijk van alledag in gemeenteland? Waarom is fraudealertheid belangrijk? In deze bijeenkomst speciaal voor sociaal juridisch dienstverleners lichten we een flinke tip van de praktijksluier op in deze complexe materie. Hoe zit de inlichtingenplicht en het niet nakomen ervan in elkaar en waar kunt/moet u als sjd’er vooral scherp op zijn? Op welke manier kunt u de burger ondersteunen met fraudealertheid om meer narigheid te voorkomen?

Doelgroep

Professionals in de sociaal juridische dienstverlening, zoals: Sociaal Raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, medewerkers van MEE, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners en wijkteams-professionals.

In deze training leert u op welke manier u de burger kunt ondersteunen zodat u de ingrijpende gevolgen van fraude kunt beperken.

Inhoud

Tijdens deze actualiteitenmiddag komen de volgende onderwerpen aanbod:

 • Het concept ‘Hoogwaardig handhaven’.
 • Aanwijzing sociale zekerheidsfraude.
 • Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW.
 • Toezicht, opsporing en bestuursrechtelijke handhaving – verschillen en sfeerovergang.
 • Preventie en voorlichting boven repressie.
 • Handhaven bij de aanvraag: Inlichtingenplicht versus aantoonplicht.
 • Risicoprofielen en risicogroepen.
 • Inzet van sociale media.
 • FIP methode (Frequent, Intensief en Persoonlijk contact).
 • De uitvoeringspraktijk en de verschillen daarin.
 • Vormen van fraude. Het specifieke onderzoek per fraudevorm met praktijkvoorbeelden
 • De bevoegdheden: wat wel en niet mag.
 • Het huisbezoek.
 • Nadere onderzoeksverplichtingen.
 • Onrechtmatig verkregen bewijs en onzorgvuldig onderzoek.
 • Onderzoek en rapportage.
 • De totstandkoming van het besluit.
 • Actuele jurisprudentie.

Praktische informatie

We organiseren de actualiteitenmiddag op donderdag 12 september 2019 in Utrecht van 13:15 tot 16:30 uur.

De middag wordt verzorgd door Fred Struik, specialist  wetgeving in de sociale zekerheid. Behalve een ervaren trainer ook gespecialiseerd in de fraude- en handhavingspraktijk. Fred verzorgt ook de training Actualiteiten wetgeving Sociale Zekerheid.

Voor het volgen van deze actualiteitenmiddag kunt u 3 registerpunten krijgen via het Registerplein.

Contactpersoon

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook