Actualiteitendag
1 dagdeel
20 deelnemers
160,00

29 november 2018

- 13.15 - 16.30 uur
Meld u aan

Resultaten

Na deze training kent u onder andere: 

 • Het concept ‘Hoogwaardig handhaven’.
 • De verschillende vormen van fraude.
 • De risicoprofielen en risicogroepen.
 • De bevoegdheden: wat wel en niet mag.

De maatschappelijke opvattingen over fraude liggen doorgaans nogal uiteen; van ‘in beginsel kan iedereen een fraudeur zijn’ tot ‘het gaat maar om een klein percentage (volgens onderzoek 3%), dat bewust fraudeert’. De overheid is echter streng in wetgeving en procedures en formulieren zijn vaak ingewikkeld. De gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie van de burger zijn vaak ingrijpend voor die burger. Doet de burger dit echt bewust?

Waarom zijn gemeenten zo actief en gericht op fraudealertheid, preventie en handhaving? Waar zitten de fraudegevoelige aspecten in de sociale wetgeving? Wat is het beleid bij gemeenten en vooral hoe gaat de uitvoering hiermee om? Wat is de praktijk van alledag in gemeenteland? Waarom is fraudealertheid belangrijk? In deze bijeenkomst willen we voor de sjd een flinke tip van de praktijksluier oplichten in deze complexe materie. Hoe zit het in elkaar en waar kunt/moet u als sjd’ er vooral scherp op zijn? Op welke manier kunt u de burger ondersteunen met fraudealertheid om meer narigheid te voorkomen?

Doelgroep

Professionals in de sociaal juridische dienstverlening, zoals: Sociaal Raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, medewerkers van MEE, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners en wijkteams-professionals.

In deze training leert u op welke manier u de burger kunt ondersteunen zodat u de ingrijpende gevolgen van fraude kunt beperken.

Inhoud

 • Het concept ‘Hoogwaardig handhaven’.
 • Aanwijzing sociale zekerheidsfraude.
 • Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW.
 • Toezicht, opsporing en bestuursrechtelijke handhaving – verschillen en sfeerovergang.
 • Preventie en voorlichting boven repressie.
 • Handhaven bij de aanvraag: Inlichtingenplicht versus aantoonplicht.
 • Risicoprofielen en risicogroepen.
 • Inzet van social media.
 • FIP methode (Frequent, Intensief en Persoonlijk contact).
 • De uitvoeringspraktijk en de verschillen daarin.
 • Vormen van fraude, waaronder:
  • identiteit;
  • hoofdverblijf;
  • woonsituatie;
  • leefvorm;
  • inkomen;
  • vermogen incl. vermogen in het buitenland.
 • Het specifieke onderzoek per fraudevorm met praktijkvoorbeelden
 • De bevoegdheden: wat wel en niet mag.
 • Het huisbezoek.
 • Nadere onderzoeksverplichtingen.
 • Onrechtmatig verkregen bewijs en onzorgvuldig onderzoek.
 • Onderzoek en rapportage.
 • De totstandkoming van het besluit.
 • Actuele jurisprudentie.

Praktische informatie

De training SJD Actualiteiten Fraudealertheid loont vindt plaats op donderdag 29 november in Utrecht van 13.15 tot 16.30 uur. De middag wordt verzorgd door Fred Struik. Hij is specialist wetgeving in de sociale zekerheid. Behalve een ervaren trainer is hij ook gespecialiseerd in de fraude- en handhavingspraktijk.

Contactpersoon

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

Actualiteitendag
1 dagdeel
20 deelnemers
160,00

29 november 2018

- 13.15 - 16.30 uur
Meld u aan