Actualiteitendag
1 dagdeel
20 -25 deelnemers
225,00/ gratis*
14 juni 2018 - 13.00 - 16.00 uur
20 juni 2018 - 13.00 - 16.00 uur
26 juni 2018 - 13.00 - 16.00 uur
Meld u aan

Resultaten

  • U bent weer helemaal op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van financiën.
  • U maakt kennis met een innovatieve vorm van kostenbeheersing.

In het eerste jaar van het kabinet Rutte lll is er veel aan de hand. Eind juni stemt de Algemene Ledenvergadering van de VNG over het Interbestuurlijk Programma. In dit programma hebben onder andere Rijk en gemeenten een aantal gezamenlijke beleidsopgaven geformuleerd. Maar het programma heeft ook financiële consequenties. Als gemeenten akkoord gaan met de afspraken in het IBP “is de discussie over de door de gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein afgerond en is een streep onder het verleden gezet”. Divosa brengt de financiële consequenties in beeld. Een hoofdpijndossier voor veel gemeenten was, is en blijft de financiering van de bijstandslasten. We kijken terug naar de oorzaken van tekorten en staan stil bij eventuele oplossingen.

Dat schaarste ook tot creativiteit leidt, blijkt uit Eindhoven waar een app ontwikkelt is waarmee medewerkers van een wijkteam direct zicht hebben of de effecten en kosten van hun interventies.

In juni organiseert Stimulansz, in samenwerking met Divosa en de gemeente Eindhoven weer de financiële Actualiteitendagen.

Doelgroep

Deze dagen zijn bedoeld voor (financieel) beleidsmedewerkers, controllers, medewerkers financiële afdeling, afdelingshoofden W&I, WMO.

Inhoud

13.00 uur Opening en kennismaking
13.10 uur Stand van het land door Stimulansz. Een overzicht van de laatste actuele ontwikkelingen
13.45 uur Presentatie van €ffect, een innovatie vanuit Eindhoven
14.30 uur Pauze
14.45 uur Divosa:
– inhoud en gevolgen IBP
– het BUIG-budget ​ (macro, verdeelsystematiek en vangnetregeling​)
15.30 uur Wat zijn de ontwikkelingen rondom loondispensatie en verrekenen van inkomsten?
15.50 uur Afronding en afsluiting
16.00 uur Einde

Praktische informatie

De actualiteitendagen ‘Financieel beheer’ zijn op:

  • 14 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur in Utrecht
  • 20 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur in Zwolle
  • 26 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur in Roermond

 Prijzen

* Abonnees Stimulansz Werk en Inkomen mogen 1 deelnemer per bijeenkomst gratis laten deelnemen. De tweede en volgende deelnemers betalen € 225,00 per persoon voor een bijeenkomst.

Neem direct contact op met de specialist

Frans Kuiper

Frans is als adviseur een echte allrounder die zijn kennis en ervaring inzet om gemeenten te helpen bij de transformatie naar integrale dienstverlening.

Anderen bekeken ook

Actualiteitendag
1 dagdeel
20 -25 deelnemers
225,00/ gratis*
14 juni 2018 - 13.00 - 16.00 uur
20 juni 2018 - 13.00 - 16.00 uur
26 juni 2018 - 13.00 - 16.00 uur
Meld u aan