Actualiteitendag
1 dagdeel per bijeenkomst
20 -25 deelnemers
225,-/ gratis*

Resultaten

 • U bent weer helemaal op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van financiën.
 • U heeft zicht op de belangrijkste financiële risico’s voor de komende jaren.

Aan de jarenlange tekorten op het BUIG budget lijkt nu een (voorlopig) einde gekomen. Over 2018 en 2019 worden er macro gezien geen tekorten verwacht. Dat wil niet zeggen dat alle gemeenten goed uit het verdeelmodel komen. De positie van kleine gemeenten roept ook nog veel vragen op. Daarnaast lopen gemeenten nog veel meer risico’s in het sociaal domein. Of het nu gaat om de financiering van bewindvoeringskosten (bijzondere bijstaand), de Bbz, de WSW, Wmo, Jeugdzorg of Beschut werk, er zijn grote financiële onzekerheden. Voorts komt er een wetswijziging aan over de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. We brengen u op de hoogte van het laatste nieuws hieromtrent.

In mei organiseert Stimulansz, in samenwerking met Divosa weer de financiële Actualiteitendagen.

Doelgroep

Deze dagen zijn bedoeld voor (financieel) beleidsmedewerkers, controllers, medewerkers financiële afdeling, afdelingshoofden W&I, WMO.

Programma

 • 13:00 uur Opening en kennismaking
 • 13:10 uur Actualiteiten in Den Haag Vandaag
 • 13:40 uur Divosa – Jos Huijts
  • Benchmark jaarrapportage 2018 met name op financieel (Buig) gebied
  • Berenschot rapport over 4 jaar Participatiewet
  • Nieuws van het ROB
  • BBZ financiering
  • Wet Inburgering
 • 14:40 uur Pauze
 • 14:55 uur Stimulansz – Maarten Simons
  • Wijziging financiële verantwoording vanaf 2021: het In Control Statement (ICS)
  • Ervaringen uit het buitenland
  • Tijdspad en tips: het volwassenheidsmodel kwaliteitszorg
 • 15.55 uur Afronding
 • 16.00 uur Einde

Praktische informatie

De actualiteitendag ‘Financieel beheer’ is nog op

 • 21 mei van 13:00 uur tot 16:00 uur in Utrecht

Prijzen

* Abonnees Stimulansz Werk en Inkomen mogen 1 deelnemer per bijeenkomst gratis laten deelnemen. De tweede en volgende deelnemers betalen € 225,- per persoon voor een bijeenkomst.

Neem direct contact op met de specialist

Frans Kuiper

Frans is als adviseur een echte allrounder die zijn kennis en ervaring inzet om gemeenten te helpen bij de transformatie naar integrale dienstverlening.

Anderen bekeken ook