Actualiteitendag

Resultaten

  • We praten u bij over de recentste ontwikkelingen.
  • U neemt kennis van wat voor 2018 op de politieke agenda staat.
  • U leert van collega-gemeenten hoe zij omgaan met of oplossingen hebben gevonden voor de nieuwe verantwoordelijkheden die zij hebben uit te voeren.

De komst van het deelfonds sociaal domein maakt een integrale benadering in het sociaal domein mogelijk. Die ontschotting vergt keuzes én verantwoording op lokaal niveau. Wat zien we echter terug in de media en de landelijke politiek? Zij praten nog altijd over tekorten in de jeugdzorg en overschotten in de Wmo, alsof er van geen ontschotting en decentralisatie sprake is.

Daarnaast zien we het volgende. Gemeenten ontvangen sinds 2015 een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Na twee jaar zijn er nog steeds onverklaarbare verschillen tussen deze bundels, en de tekorten bij een aantal gemeenten lijken lang niet altijd het gevolg te zijn van slecht beleid. Welke actie te ondernemen? Zeker nu de bestanden van de bijstand afgelopen jaar met gemiddeld 7% zijn gestegen is een goed werkend verdeelmodel echt noodzakelijk.

Tot slot zijn er grote financiële gevolgen door het verplicht invoeren van beschut werk. Wat betekent dit voor andere uitkeringsgerechtigden? Voor wie is er nog geld om de participatie te bevorderen? Wat als ook de afbouw van de Wet Sociale Werkvoorziening tegenvalt?

De actualiteitendagen ‘Financieel beheer’ reiken u handvatten aan om op een budgettair verantwoorde manier met de gevolgen en onzekerheden van nieuw sociaal beleid om te gaan.

Doelgroep

Deze dagen zijn bedoeld voor (financieel) beleidsmedewerkers, controllers, medewerkers financiële afdeling, afdelingshoofden bedrijfsvoering et cetera.

Inhoud

De inhoud van deze bijenkomst is afhankelijk van de actualiteit. Zodra de agenda bekend is publiceren wij het op deze pagina.

 

Neem direct contact op met de specialist

Frans Kuiper

Frans is als adviseur een echte allrounder die zijn kennis en ervaring inzet om gemeenten te helpen bij de transformatie naar integrale dienstverlening.

Anderen bekeken ook

Actualiteitendag