1 dagdeel
127,50
19 oktober 2017
Meld u aan

Inmiddels zijn de transities binnen het sociaal domein achter de rug en vindt de transformatie volop plaats. Wmo 2015, de Jeugdwet en de nieuwe Participatiewet zijn de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vrijwel alle gemeenten hebben een sociaal wijkteam ingericht. De focus ligt vooral op het bevorderen van de eigen kracht van burgers, gebruikmaking van hun eigen netwerk en zelfredzaamheid. Achterliggende gedachte; 80% van de burgers kan het op eigen kracht redden, maximaal 20% komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening en/of uitkering. Niets mis mee natuurlijk. Maar hoe zit het inmiddels met het in acht nemen van de eisen, die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt aan de uitvoering in relatie tot de wettelijke bepalingen van de Participatiewet? De Participatiewet kent strakke eisen en voorschriften. Worden besluiten nog steeds zorgvuldig en binnen juridische kaders genomen? En worden de juiste termijnen in acht genomen? Voldoet het besluit aan alle vereisten? Worden er in alle gevallen formele besluiten genomen? Meerdere gemeenten laten een besluit soms ook achterwege. Wat regelt de wet en hoe  gaat het in de praktijk?

Ook de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 11 januari 2016 hebben veel consequenties voor beleid en uitvoering.  Wat betekent de Awb voor het beleid en de uitvoering en welke eisen stelt deze? We leggen de twee wetten eens goed naast elkaar en bespreken aan de hand van een aantal actuele uitspraken van de CRvB waar u als sjd’er op kunt en moet letten bij de belangenbehartiging.

Doelgroep

Voor professionals in de sociaal juridische dienstverlening, zoals: Sociaal Raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, medewerkers van MEE, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners en  wijkteam-professionals.

Na deze training weet u hoe u recht doet aan zowel de eisen en voorschriften van de Awb als die van de Participatiewet.

Inhoud

 • De relatie tussen Awb en Participatiewet.
 • Beginselen van behoorlijk bestuur (onder andere zorgvuldigheid, motivering, evenredigheid).
 • De aanvraag; eisen en termijnen (ook elektronische aanvraag).
 • Zoektijd van 4 weken.
 • Het onderzoek en de eisen hieraan, hoor en wederhoor.
 • Extern advies, en of je dit zomaar kunt overnemen.
 • Hoever de onderzoeksbevoegdheid strekt (proportie en subsidiariteit).
 • Rechten en plichten; informatieplicht, re-integratie, afstemming.
 • De afweging: objectiviteit en subjectiviteit.
 • Individualisering; bijstand als sluitstuk en maatwerk.
 • Het wettelijk kader en gemeentelijk beleid (verordeningen en beleidsregels).
 • Eisen aan een beschikking.
 • Afwijzen of buiten behandeling.
 • Herhaalde aanvraag.
 • Opschorting en herziening, intrekking en beëindiging.
 • De relatie met eisen aan de rapportage (structuur, stijl).
 • De rechtsgang bezwaar en beroep.
 • Recente jurisprudentie (onder andere CRvB gezamenlijke huishouding, kostendelersnorm, boeteweging en -evenredigheid).

Ervaringen

“Leerzaam en deskundig.”

“Nuttig, prettig en er werd vooral ingegaan op onze vragen.”

“Interessant, flexibel op de vragen.”

Prijzen

Abonnees van Regelingen en Voorzieningen of de Grote Almanak betalen €127,50 per persoon.

Niet-abonnees betalen € 160 per deelnemer.

Adviseurs

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

1 dagdeel
127,50
19 oktober 2017
Meld u aan