1 dagdeel
127,50
27 november 2017
Meld u aan

Resultaten

Na deze training voor poortwachters:

 • bent u in staat (beter) fraudesignalen aan de poort te herkennen;
 • kunt u effectieve vervolgacties plannen in gesprekken, rapportages, huisbezoeken, et cetera.

Het is belangrijk om bij een aanvraag voor bijstand of voor de IOAW aan ‘de poort’ te beoordelen of deze rechtmatig is. Mensen die recht hebben op een uitkering worden toegelaten, maar mensen die daar geen recht op hebben niet. Hier vallen ook de mensen die fraude plegen met een uitkering onder. Zonder goede poortwachters stijgen de uitgaven voor deze regelingen flink. Juist door een professionele en effectieve aanpak en alertheid aan de poort biedt de gemeente de juiste zorg voor en dienstverlening aan haar inwoners. Bovendien let de gemeente hiermee op haar kosten.

Doelgroep

Professionals in de sociaal juridische dienstverlening, zoals: Sociaal Raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, medewerkers van MEE, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners en wijkteams-professionals.

Tijdens deze praktijkgerichte training geven wij tips, trucs en handvatten die u helpen uw poortwachtersfunctie op effectieve wijze te vervullen.

Inhoud

 • Het concept ‘hoogwaardig handhaven’.
 • Aanwijzingen van sociale zekerheidsfraude en beweegredenen fraudeur.
 • Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW.
 • Toezicht, opsporing en bestuursrechtelijke handhaving – verschillen en sfeerovergang.
 • Het belang van preventie en van een gedegen voorlichting over rechten en plichten.
 • Handhaving bij de aanvraag: inlichtingenplicht versus aantoonplicht.
 • Klantherkenning aan de poort (onder andere vaststelling van risicogroepen maar ook herkenning van klanten met rechten op een andere voorziening).
 • Inzet van social media.
 • FIP-methode (Frequent, Intensief en Persoonlijk contact).
 • De uitvoeringspraktijk en de verschillen daarin.
 • Vormen van fraude, waaronder: identiteit/hoofdverblijf/woonsituatie/leefvorm/ inkomen en vermogen (ook in het buitenland).
 • Het specifieke onderzoek per fraudevorm (praktijkvoorbeelden).
 • De bevoegdheden: wat wel en niet mag, bijvoorbeeld tijdens huisbezoek.
 • Nadere onderzoekverplichtingen.
 • Onrechtmatig verkregen bewijs en onzorgvuldig onderzoek.
 • Onderzoek en rapportage.
 • De totstandkoming van het besluit.
 • Actuele jurisprudentie.

Prijzen

Abonnees van Regelingen en Voorzieningen of de Grote Almanak betalen €127,50 per persoon.
Niet-abonnees betalen € 160 per deelnemer.

Adviseur

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

1 dagdeel
127,50
27 november 2017
Meld u aan