Webinar
2 uur
15 deelnemers
Digitaal gebruikersoverleg
Gratis voor KiC-gebruikers

Waar gaan we het over hebben?

We nemen u mee in de laatste actualiteiten en ontwikkelingen rondom kwaliteitscontrole, de rechtmatigheidsverantwoording en de applicatie KiC. Hierbij zal er in ieder geval aandacht zijn voor:

  • De op 20 maart jl. verschenen notitie van de commissie BADO over de rechtmatigheidsverantwoording.
  • Actualiteiten rondom het coronavirus en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de vertaling van deze regeling naar een normenset in KiC
  • De ontwikkelkalender en enkele functionaliteiten van KiC.
  • Casuïstiek welke is ingebracht door KiC-gebruikers.

Hoe werkt het?

We organiseren een online bijeenkomst en dat werkt als het volgt:

  • U meldt zich aan voor deze bijeenkomst en ontvangt een bevestiging van ons.
  • Ongeveer week voorafgaand aan de online sessie ontvangt u een link en aanvullende informatie over de werkwijze. U heeft geen applicatie of licentie van Microsoft Teams nodig. Een stabiele internetverbinding is voldoende.
  • Op de dag van de bijeenkomst opent u de link en neemt u deel aan de sessie.
  • De sessie zal beginnen met een korte toelichting over de werkwijze.

Kosten

Deelname is gratis wanneer uw gemeente of samenwerkingsverband een abonnement heeft op één van de KiC-applicaties.

Aanmelden

Meld u snel aan, want vol is vol! Er zijn 15 plekken beschikbaar voor elke online bijeenkomst. Werkt u nog niet met KiC maar bent u wel geïnteresseerd? Stuur dan even een e-mail naar Herman.Rijks@stimulansz.nl om u aan te melden.

Contactpersoon

Herman Rijks

Herman is adviseur bedrijfsvoering. Hij ondersteunt gemeenten bij het inrichten van een praktisch uitvoerbaar beleidskader dat aansluit bij de grondwaarden van de verschillende wetten en past binnen de juridische kaders.