Themabijeenkomst
1 dagdeel
20 deelnemers
Gratis voor KiC-gebruikers

Met KiC Concern toewerken naar de rechtmatigheidsverklaring

Colleges van burgemeester en wethouders moeten vanaf 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording gaan afgeven over de jaarrekening. Nu is het nog zo dat externe accountants bij de jaarrekening van een gemeente een controleverklaring verstrekken met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid. Dat tweede oordeel, over de rechtmatigheid, verdwijnt. Het wordt de taak van het college om zich daarover te verantwoorden.

Uw gemeente zal komend jaar stappen moeten zetten om invulling te geven aan deze nieuwe wijze van verantwoorden. Als concern afdeling komt de regie voor het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring bij u te liggen. Tijdens dit gebruikersoverleg kijken wij met KiC-gebruikers naar wat zij nodig hebben ter voorbereiding op 2021 en bespreken wij de geactualiseerde normensets concern voor 2020.

Wensen of vragen over het gebruik van KiC

Heeft u vragen over de rechtmatigheidsverantwoording, KiC Concern of andere verzoeken ter voorbereiding op deze gebruikersbijeenkomst? Of heeft u wensen ten aanzien van de beschikbare functies of rapportages in KiC? Stuur dan een e-mail aan michel.gooijer@stimulansz.nl of één van de andere KiC-adviseurs.

Uw ideeën zijn welkom!

Wilt u zelf een onderwerp inbrengen voor het gebruikersoverleg? Geef ideeën, suggesties en wensen voor de bijeenkomst rechtstreeks door aan de adviseur die de bijeenkomst verzorgt waar u zich voor aanmeldt.

Praktische informatie

  • Deze landelijke gebruikersbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 november 2019 van 13:30 – 16:30 uur.
  • U bent van harte welkom bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.

Kosten

Deelname is gratis wanneer uw gemeente of samenwerkingsverband een abonnement heeft op een van de KiC-applicaties.

 

Contactpersoon

Michel Gooijer

Michel Gooijer is specialist op het gebied van procesoptimalisatie, risico analyse en opzet interne controle binnen het sociaal domein.

Maarten Simons

Maarten ontwikkelt en implementeert tools op het gebied van kwaliteitscontrole en privacy voor verbetering van de gemeentelijke bedrijfsvoering.