Themabijeenkomst
150,00
28 september 2018 - 10.00 - 17.00 uur
Meld u aan

In samenwerking met de Sociale Alliantie en StadsLAB033 delen we met elkaar inspirerende voorbeelden, ervaringen en initiatieven om werk voor iedereen mogelijk te maken. Bovendien blijkt er heel veel mogelijk om dit binnen de grenzen van de huidige wet- en regelgeving te realiseren. Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorig jaar gehouden conferentie: ‘Tussen wil en wet, ondernemen met een uitkering’.

Participatie, meedoen, werken, het benutten van eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn voor mensen belangrijke elementen voor een gelukkig en zinvol leven. Ook voor mensen voor wie dit minder vanzelfsprekend is omdat de arbeidsmarkt een grote afstand heeft tot deze mensen. Zeker als deze mensen hieraan zelf vorm en inhoud geven ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat.

Op deze dag staan vooral de praktijkvoorbeelden centraal: hoe werkt het en wat is daarvoor nodig? Daarnaast delen we met u inspirerende visies en verhalen. Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation, deelt met u zijn visie op de parallelle arbeidsmarkt. Ook reiken wij u instrumenten en aanpakken aan die u kunt inzetten voor nieuwe werkwijzen en het durven benutten van de ruimte binnen de wet- en regelgeving. En natuurlijk hebben we aandacht voor onderzoek van de impact en maatschappelijk effect van al deze mooie initiatieven.

Werken aan werk voor iedereen!

Doelgroep

Voor medewerkers en bestuurders van gemeenten, professionals werkzaam in het sociale domein, financiers en andere geïnteresseerden.

Programma

09:30 inloop met koffie en thee en bezoek markt
10:00 opening en welkom
10:15 keynote door Jos Verhoeven, directeur Start Foundation over de parallelle arbeidsmarkt
11:00 1e ronde sessies en workshops
12:00 lunch en bezoek markt
13:00 2e ronde sessies en workshops
14:00 koffie en thee en bezoek markt
14:30 3e ronde sessies en workshops
15:30 terugblik en reflectie op de dag, lessons learned en blik op de toekomst
16:00 netwerkborrel
17:00 einde

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats in de Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht. Meer informatie vindt u op de website van Movisie.

Contactpersoon

Frans Kuiper

Frans is als adviseur een echte allrounder die zijn kennis en ervaring inzet om gemeenten te helpen bij de transformatie naar integrale dienstverlening.

Wilma Kuiper

Wilma is een ervaren adviseur, trainer en expert op het gebied van cliëntenparticipatie, armoede en sociale coöperaties.
Themabijeenkomst
150,00
28 september 2018 - 10.00 - 17.00 uur
Meld u aan