0
Actualiteiten

KiC-Lunchsessie: audit Wet politiegegevens

1,5 uur
75 deelnemers
Gratis

In vrijwel alle gemeenten zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werkzaam. Dit zijn bijvoorbeeld handhavers, leerplichtambtenaren of sociaal rechercheurs. Tot de inwerkingtreding van de AVG viel de verwerking van politiegegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Sinds 2019 bestaan de (aangepaste) Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaar (Bpg Boa). Vanaf dit moment verwerken boa’s politiegegevens onder het regime van de Wpg. Dit brengt met zich mee dat gemeenten zowel interne als externe privacy audits moeten afleggen in het kader van de Wpg.

Overzicht

Voor wie

Deze actualiteitenbijeenkomst is bedoeld voor medewerkers die werken met KiC, gebruikers van de Kennisbank Inzicht Sociaal Domein, relaties van Baker Tilly en overige geïnteresseerden in dit thema.

Zo ziet de bijeenkomst eruit

We organiseren een online bijeenkomst waarin we ingaan op de Wet politiegegevens en de wijze waarop zowel de interne als externe privacy audit vormgegeven kan worden. Na de bijeenkomst is er ruimte om vragen te stellen.

  • U meldt zich aan voor deze bijeenkomst en ontvangt een bevestiging van ons.
  • Ongeveer week voorafgaand aan de online sessie ontvangt u een link en aanvullende informatie over de werkwijze. U heeft geen applicatie of licentie nodig van bijvoorbeeld Zoom of Microsoft Teams. Een stabiele internetverbinding is voldoende.
  • Op de dag van de bijeenkomst opent u de link en neemt u deel aan de sessie.

Kosten en aanmelden

Deelname is gratis en het hebben van een abonnement op één van de KiC-applicaties is voor deze bijeenkomst niet nodig.

Programma

“Twee jaren na inwerkingtreding van de wet, en vervolgens eenmaal in de vier jaren, laat de verwerkingsverantwoordelijke de uitvoering van de bij of krachtens de wet gegeven regels door een privacy audit controleren, op bij ministeriële regeling te bepalen wijze.” De Wpg en Bpg Boa schrijven daarmee voor dat in het kalenderjaar 2021 een externe privacy audit plaats zal moeten vinden.

We gaan in op de Wet politiegegevens en de wijze waarop zowel de interne als externe privacy audit vormgegeven kan worden. Tijdens deze online themabijeenkomst zullen de experts van Baker Tilly ingaan op de auditplicht en het Wpg-normenkader. Senior consultant en IT-auditor met specialisatie in IT-audits en advies in de publieke sector (ENSIA, Suwi, BIO, DigiD, Privacy) Gerke Roorda en senior manager en tevens Register EDP-auditor Roy Zwartjes komen aan het woord.

Daarnaast zal juridisch adviseur Sociaal Domein en Algemeen bestuursrecht Marjolein Schuurman u meer vertellen over de relatie tussen de Wet politiegegevens en de kennis die beschikbaar is in de Module Naleving van de Kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Tenslotte wordt er door adviseur bedrijfsvoering Herman Rijks aandacht besteed aan het praktisch werken met het normenkader voor de audit Wpg middels een thematische controle in de controleapplicatie Kwaliteit in Control.

Data & Locatie

Lesdagen en tijden

di 12 oktober 2021
12.00 - 13.30

Locatie

De bijeenkomst vindt online plaats.

Trainer(s)

De bijeenkomst wordt georganiseerd door:

Herman Rijks

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering. Ondersteunt gemeenten bij kwaliteits- en interne controle met KiC.

06 82 50 36 45
Mr. Marjolein Schuurman

Jurist Algemeen bestuursrecht met ruime werkervaring bij gemeenten en bij de CRvB.

06 53 72 31 07

Veelgestelde vragen

Een week voor de start van de training krijgt u een e-mail met de locatiegegevens en een routebeschrijving. De locatie is al eerder te vinden op de trainingspagina, onder datum en locatie.

Ja, alle trainingslocaties zijn goed te bereiken zowel met de auto als het openbaar vervoer. Er zijn ook altijd voldoende parkeermogelijkheden bij de verschillende locaties. Een week voor de start van de training ontvangt u een e-mail met de locatiegegevens en de routebeschrijving.

Gemiste bijeenkomsten kunnen helaas niet worden ingehaald.

U kunt een inschrijving gratis annuleren tot 15 werkdagen voor de start van de training of opleiding. U stuurt uw annulering naar academie@stimulansz.nl. Het is ook mogelijk om een collega te laten deelnemen in uw plaats. Geeft u de wijziging uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de training of opleiding door? Mail deze wijziging ook naar academie@stimulansz.nl.

U ontvangt een deelnemerscertificaat bij geaccrediteerde opleidingen. Als u een certificaat ontvangt, staat dat benoemd op de trainingspagina onder ‘overzicht’. In dat geval ontvangt u een certificaat aan het eind van de training als u aanwezig was bij minimaal 80% van de bijeenkomsten.

Dat verschilt per training. Als er onvoldoende inschrijvingen zijn, kunnen wij besluiten om de training door te schuiven of af te lasten. Natuurlijk laten we u dat zo snel mogelijk weten.

Als u zich inschrijft kunt u eventuele dieetwensen aan ons doorgeven. Wij zorgen ervoor dat er rekening wordt gehouden met uw wensen.

Bijna al onze trainingen organiseren we óók bij u op locatie. Wij denken graag met u mee over het beste leertraject voor uw organisatie. Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken. Dan staan we gezamenlijk stil bij de vraag hoe deze training past bij de ontwikkelingen die in uw gemeente spelen en hoe deze bijdraagt aan een betere dienstverlening voor de inwoner.

Als u zich inschrijft via onze website is uw inschrijving definitief. Als u contact met ons opneemt, kunnen we in overleg proberen om een plek voor u te reserveren. U kunt ons bereiken via academie@stimulansz.nl of 030 – 29 82 800.

U ontvangt een bevestiging binnen 2 werkdagen. Wij controleren alle inschrijvingen zelf, dit kost soms wat tijd. Heeft u drie werkdagen na uw inschrijving nog steeds geen mail ontvangen? Stuur dan een mail naar academie@stimulansz.nl of bel naar 030 – 29 82 800.

Ook tijdens de coronaperiode kunt u bij Stimulansz terecht voor opleidingen en trainingen. Lees hier hoe Stimulansz haar trainingen organiseert op een veilige en verantwoorde manier.

Meestal nemen we onze online trainingen niet op, omdat we geloven dat mensen het beste leren als zij live bij de bijeenkomsten zijn en vragen kunnen stellen. Als we de training bij uitzondering wél opnemen, staat dat vermeld op de trainingspagina onder ‘overzicht’.

We hebben een online leeromgeving voor een aantal van onze meerdaagse opleidingen. De leeromgeving ondersteunt u gedurende de hele opleiding in het leerproces. Met onder meer digitale lesmaterialen, studieopdrachten, een forum en de mogelijkheid tot contact met mededeelnemers en de trainer.

We denken graag met u mee over het beste leertraject voor uw situatie. Stuur een mail naar academie@stimulansz.nl of bel naar 030 – 29 82 800 om een afspraak te maken. Om u op weg te helpen in uw keuze hebben we ook een online keuzehulp ontwikkeld. U vindt de keuzehulp op onze website.

Voor de meeste trainingen is geen vooropleiding nodig. Soms is bepaalde werkervaring of voorkennis handig als basis voor u de training volgt. We vermelden het op de trainingspagina als er bepaalde voorkennis nodig is om de training te volgen.

De prijzen van onze trainingen en opleidingen zijn exclusief 21% BTW.

Sommige trainingen en opleidingen richten zich op het opdoen en verdiepen van kennis. In andere trainingen ontwikkelt u praktische vaardigheden (houding en gedrag). Ten derde hebben we platforms waarin u samen met collega’s van andere gemeenten kennis, vaardigheden en best practices uitwisselt. Wilt u op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie en best practices? Ga dan naar één van onze actualiteitendagen. In één dagdeel bent u weer helemaal bij.

We hebben trainingen en opleidingen op basis van open inschrijving én incompany trainingen. De incompany trainingen geven we samen met uw gemeente vorm en inhoud. Waar staat jullie gemeente nu? Waar willen jullie naartoe? En wat moet de training opleveren? Ook in de open trainingen behandelen we aandachtspunten die spelen in uw gemeente. U kunt ook kiezen voor een online training. Het doel is altijd dat u de kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse werk.

img

Vragen of advies nodig?

Herman Rijks helpt u graag verder.