Themabijeenkomst
1 dagdeel
75 deelnemers
Gratis voor KiC-gebruikers

2021 is het jaar van de rechtmatigheidsverantwoording. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders een oordeel over de rechtmatigheid van de jaarrekening af zal moeten geven. De accountant die dit voorheen altijd deed, zal vanaf het boekjaar 2021 enkel nog de getrouwheid van de verklaring van het college beoordelen. Over deze wijziging zijn afgelopen periode verschillende notities verschenen. Wij zullen deze notities en de actuele stand van zaken rondom de rechtmatigheidsverantwoording bespreken tijdens de themabijeenkomst.

Waar gaan we het over hebben?

Michel Gooijer neemt u mee in de actuele stand van zaken rondom de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. De onlangs verschenen consultatieversie van de notitie rechtmatigheidsverantwoording zal worden besproken. De definitieve versie van de notitie staat gepland voor publicatie in het eerste kwartaal van 2021.

Tijdens de bijeenkomst zal er bovendien specifieke aandacht zijn voor de veranderende rol van het college en van de gemeenteraad. Ook zal een aantal adviezen en best practices van gemeenten worden uitgelicht. Deze zijn door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en een aantal gemeenten en provincies uitgewerkt in een adviesrapport.

Hoe werkt het?

We organiseren een online bijeenkomst en dat werkt als het volgt:

  • U meldt zich aan voor deze bijeenkomst en ontvangt een bevestiging van ons.
  • Ongeveer week voorafgaand aan de online sessie ontvangt u een link en aanvullende informatie over de werkwijze. U heeft geen applicatie of licentie nodig van bijvoorbeeld Zoom of Microsoft Teams. Een stabiele internetverbinding is voldoende.
  • Op de dag van de bijeenkomst opent u de link en neemt u deel aan de sessie.

Kosten

Deelname is gratis wanneer uw gemeente of samenwerkingsverband een abonnement heeft op één van de KiC-applicaties.

Aanmelden

Er zijn 75 plekken beschikbaar voor deze online bijeenkomst. Werkt u nog niet met KiC maar bent u wel geïnteresseerd? Stuur dan even een e-mail naar Herman Rijks om u aan te melden.

Contactpersoon

Mr. Michel Gooijer

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering met veel ervaring in accountantsorganisaties.