Workshop
1 dagdeel
80 - 100 deelnemers
Proeverij
Gratis

17 januari 2019

- VOL

Kom naar de gratis proeverij op donderdag 17 januari 2019

De proeverij van Stimulansz is op donderdag 17 januari 2019 van 9.30 tot 14.00 uur. U bent welkom in NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein. Het wordt een inspirerende dag met diverse workshops. Wilt u informatie over onze trainingen en opleidingen in het sociaal domein? Loop dan langs bij ons opleidingsspreekuur. We denken graag mee over de volgende stap in uw ontwikkeling. De toegang van de proeverij is gratis.

Inmiddels is de Proeverij helemaal vol. U kunt zich niet meer aanmelden.

Kies uit negen gevarieerde workshops

We bieden in totaal negen workshops, waarvan u er maximaal drie kunt volgen. In een ochtend delen onze experts hun kennis met u over verschillende thema’s in het sociaal domein. U krijgt inzichten en praktische tips waarmee u direct aan de slag kunt. Maak een keuze uit de volgende workshops:

Workshop 1: Implementatie van een omgekeerde verordening

Werkt uw organisatie met de omgekeerde toets, maar is uw beleid daar nog niet helemaal op aangepast? Heeft u ook gelezen over de omgekeerde modelverordening en wilt u daarmee aan de slag? Ontdek wat ervoor nodig is om de omgekeerde verordening te laten werken. Workshopleider: Evelien Meester.

Workshop 2: Vijf adviezen voor een effectief beleid van de Participatiewet in 2019

Alleen kennis van de Participatiewet is niet meer genoeg. Als u ook kennis van gedrag, ethiek en van bedrijfsvoering in aanvulling op de kennis van de wet bezit, heeft u een gouden combinatie. Dit betekent de buitenwereld meer toelaten in het sociaal domein. Workshopleider: Evelien Meester.

Workshop 3: Effectieve ondersteuning aan statushouders

Als gemeente wilt u dat statushouders snel gaan participeren en hun plaats vinden in de samenleving. Maar hoe realiseert u dat? Iedere doelgroep vraagt immers om een andere benadering. De route naar een geslaagde participatie begint met het formuleren van het gewenste doel / effect. Wat wil de statushouder en wat wilt u als gemeente? Met inzicht in interculturele communicatie en onze tools om statushouders te ondersteunen komt u verder. Workshopleider: Gerrit van Romunde

Workshop 4: Wegwijs in het sociaal domein

Hoe vindt u uw weg in het complexe en brede speelveld van het sociaal domein? De belangrijkste thema’s in vogelvlucht. Voor alle professionals in de frontoffice van het sociaal domein. Workshopleiders: Anitra Vink, Corinne Berhitu en Frans Kuiper.

Workshop 5: Schuldhulpverlening voor bijzondere doelgroepen

De kranten staan er bol van: iedereen kan ineens in de schulden komen. Desondanks zijn er groepen die extra kwetsbaar zijn voor schulden. Denk aan dak- en thuislozen, jongeren, mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), laaggeletterden en mensen met psychische- of verslavingsproblemen. Hoe kunt u als gemeente de dienstverlening zo aanpassen, dat deze groepen ook goed bij de gemeente terecht kunnen? Workshopleiders: Karin van Nuland en Suzanne Jekel

Workshop 6: Het positieve effect van klare taal

Met heldere taal bereikt u meer. Of het nu gaat om rapportages, brieven of beleidstukken. Hoe doet u dat, een helder stuk schrijven zodat de ontvanger u echt begrijpt en de juiste acties onderneemt? Workshopleider: Annemieke Wildenburg.

Workshop 7: Tandemregie

Als een cliënt (b.v in de schuldhulp, Wmo of van een sociaal wijkteam) veel problemen heeft, is het fijn als er een partner is om samen de regie te voeren: tandemregie. Wat is tandemregie? Hoe boort u de eigen krachten aan? Hoe zit het met de rolverdeling? En welke fasen zijn er in tandemregie? Workshopleider: Anitra Vink.

Workshop 8: Leren en ontwikkelen in het sociaal domein

Leren kan op heel veel manieren. Online en Offline. Alleen of in een groep. Maar wat past het best bij u? Na deze workshop weet u het en heeft u kennisgemaakt met enkele praktijkvoorbeelden. Bij Stimulansz werken we volgens de laatste inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen. Ook bieden we inzicht in hoe u leertrajecten binnen uw organisatie optimaal kunt laten aansluiten op uw eigen leerwensen en die van uw collega’s. Ter inspiratie voor uw eigen leerproces. Workshopleider: Laurens Bouw.

Workshop 9: Wmo in 2019: trends en ontwikkelingen

De kans bestaat dat door de invoering van het abonnementstarief meer mensen een beroep gaan doen op de Wmo. Verder blijkt dat de Wmo ook tot voor kort onbekende frauderisico’s met zich meebrengt. Welke samenhang zit er tussen al deze ontwikkelingen? En wat kunnen gemeenten met het huidige wettelijke instrumentarium doen om de kosten beheersbaar te houden? Workshopleider: Paul Norp.

Openingsact: samenwerken in het sociaal domein?

Ook hebben we een verrassende openingsact. Samenwerken tussen de drie domeinen is niet altijd eenvoudig. Het vraagt om inzicht en wijsheid. Stimulansz vroeg daarom twee grote filosofen voor dit event: Plato (5e eeuw v Chr.) en John Rawls (20e eeuw). Samen maken ze een beleidsnotitie sociaal domein. Hun discussies en worstelingen leveren verrassende inzichten op.

Programma donderdag 17 januari

 

09:30 uur: inloop
10:00 uur: openingsact ‘Plato versus Rawls’
10:20 uur: workshopronde 1
11:15 uur: workshopronde 2
12:10 uur: workshopronde 3
12:45 uur: afsluiting
13:00 uur: lunch

Workshop
1 dagdeel
80 - 100 deelnemers
Proeverij
Gratis

17 januari 2019

- VOL