Training
1 uur
75 deelnemers
Gratis voor KiC-gebruikers

Resultaten

Tijdens de gebruikerstrainingen gaan we in op de verschillende functionaliteiten en menu’s in KiC. Het volgen van de training levert u het volgende op:

 • Brede basiskennis voor het gebruik van KiC
 • Kennis over de functionaliteiten in KiC per menu, variërend van het inrichten van eigen normensets tot aan het rapporteren van de onderzoeksresultaten
 • Handvatten om het gebruik van KiC in uw gemeente te optimaliseren
 • Inzicht in de verschillende mogelijkheden bij het gebruik van KiC vanuit verschillende rollen of functies

Voor wie is de gebruikerstraining Kwaliteit in Control bedoeld?

De gebruikerstrainingen KiC zijn bedoeld voor toetsers, kwaliteitsmedewerkers, (verbijzonderd) intern controleurs en alle andere medewerkers die namens de gemeente werken met KiC. Werkt u nog niet met KiC, maar start u daar binnenkort mee? Dan kunt u de training ook volgen.

Hoe werkt het?

De gebruikerstraining KiC bestaat uit 5 losse delen welke apart van elkaar gevolgd kunnen worden. Elke sessie duurt ongeveer een uur met ruimte om achteraf vragen te stellen.

 • Het inrichten van controlemodellen en normensets. (was op 11 februari)
 • Gebruik en inrichting van het onderzoeksformulier. (was op 4 maart)
 • Plannen en beheren van onderzoeksposten. (was op 11 maart)
 • Uitvoeren van onderzoeken. (was op 16 maart)
 • Rapporteren. (was op 25 maart)

We organiseren de trainingen online en dat werkt als volgt:

 • U meldt zich aan voor één of meerdere online trainingssessies en ontvangt een bevestiging.
 • Ongeveer een week voorafgaand aan de online sessie ontvangt u een link en aanvullende informatie over de werkwijze.
 • Op de dag van de training opent u de link en neemt u deel aan deze training.

Data voorjaar 2021

De eerste reeks is voorbij. Zodra nieuwe data bekend zijn, worden deze hier gepubliceerd.

Kosten

Deelname is gratis wanneer uw gemeente of samenwerkingsverband een abonnement heeft op één van de KiC-applicaties.

Aanmelden

Er zijn 75 plaatsen per online training beschikbaar. Per training wordt een apart menu in KiC behandeld. U kunt zich per training apart inschrijven of de keuze maken om alle trainingen opeenvolgend bij te wonen.

Contactpersoon

Herman Rijks

Adviseur kwaliteit en bedrijfsvoering. Ondersteunt gemeenten bij kwaliteits- en interne controle met KiC.

Maarten Simons

Productmanager kwaliteit en bedrijfsvoering van Kwaliteit in Control (KiC).