Online Praktijktafel
12 deelnemers
125,-

Resultaten

  • U heeft eigen vragen besproken met collega’s en experts van Stimulansz.
  • U wisselt kennis en ervaring uit met collega’s van uw eigen gemeente en andere gemeenten.
  • U krijgt een verslag van de bijeenkomst met daarin de belangrijkste aandachtspunten

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben directe gevolgen voor het afhandelen van bezwaarschriften. U kunt de belanghebbenden niet in persoon horen, de commissie kan niet fysiek bij elkaar komen. Tijdens deze online praktijktafel gaan we in op praktische vragen die spelen bij de afhandeling van bezwaarschriften. Daarbij kijken we naar het legitimeren door de belanghebbende, het horen via de digitale weg en het sturen van beschikkingen vanuit huis door consulenten.

Voor wie is deze praktijktafel?

Deze praktijktafel is voor iedere medewerker bezwaar en beroep in het sociaal domein die tegen vragen aanloopt.

Programma

  • Voorstellen van deelnemers en specialisten van Stimulansz
  • Korte introductie van het onderwerp
  • Uitwisselen tussen de deelnemers op basis van vragen
  • U kunt vooraf vragen of casussen insturen
  • Na afloop krijgt u een kort verslag van de sessie waarin de belangrijkste bespreekpunten zijn opgenomen

Praktische informatie

aanmelden 25 mei

Datum
25 mei 2020 van 15:00 – 16:30 uur.

Zoom
De sessie vindt plaats via Zoom. Wij gebruiken de beveiligde, professionele versie. Om deel te nemen. hoeft u zelf geen account aan te maken bij Zoom maar alleen de applicatie te installeren. U deelt dus geen gegevens via Zoom. We sturen u uiterlijk 2 dagen voor de online bijeenkomst een link en zorgen voor een duidelijke instructie. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Experts
De praktijktafel wordt verzorgd door Marjolein Schuurman en Petra Gerritsen

Nog meer praktijktafels

Stimulansz organiseert diverse online praktijktafels over dagelijkse uitvoeringsvragen waar professionals in het sociaal domein tegenaan lopen in deze coronacrisis.

Experts

Marjolein Schuurman

Marjolein Schuurman helpt juristen, kwaliteitsmedewerkers en beleidsadviseurs binnen gemeenten die worstelen met de uitvoering van de AVG en sociale zekerheidswetten als de Participatiewet en Wmo 2015.

Petra Gerritsen

Petra Gerritsen is juridisch adviseur op het terrein van de Participatiewet met een goed oog voor de uitvoeringspraktijk.

Anderen bekeken ook