Resultaten

 • Inzicht in het bedrijfseconomische deel hoe de ]evensvatbaarheid van een onderneming te beoordelen
 • Vaardig in het voeren van een gesprek (i.v.m. beoordeling Bbz aanvraag) en omgaan met verwachtingen
 • Inzicht in de verschillende Bbz doelgroepen en de doorstroom vanuit de ToZo-regeling
 • Een Bbz uitkering voor levensonderhoud definitief vaststellen.
 • Een Bbz aanvraag en de potentiële levensvatbaarheid van een bedrijf kunnen beoordelen en dit kunnen beargumenteren en komen tot een oordeel.

Door de Corona-crisis worden veel zelfstandigen getroffen in hun bestaan. De regering heeft hen ondersteund via verschillende financiële regelingen. Echter deze financiële ondersteuning heeft ook een tijdigheid, want de middelen van de overheid zijn niet oneindig. Het is reëel te verwachten dat dit jaar nog het aantal aanvragen Bbz (voor beëindiging, continuering of start van een onderneming) fors gaat toenemen. Bijvoorbeeld in de vorm van ondernemers die vanuit de Tozo doorstromen naar de Bbz. Binnenkort zal Stimulansz komen met een handreiking Bbz in opdracht van PPO (= de vereniging van publieke ondernemersadviesorganisaties).

Om uw medewerkers op te leiden in het afnemen van een aanvraag Bbz, bieden we nu, naast de handreiking, deze nieuwe en unieke opleiding aan.

Voor wie?

Deze basisopleiding is bedoeld voor medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de uitvoering van het Bbz 2004 en de Ioaz. Kennis over de Participatiewet is gewenst.

Programma

 • Het doel van bijstandverlening aan zelfstandigen
 • Het Bbz 2004, de Ioaz en de Participatiewet, het begrip zelfstandige en personenkring
 • Corona-crisis en steunpakketten voor ondernemers en gevolgen voor het Bbz
 • De verschillende groepen zelfstandigen binnen het Bbz (starter, gevestigde enz.)
 • Vaststelling van de doelgroep
 • De levensvatbaarheid van het bedrijf (beoordelen, beargumenteren en toetsen)
 • De aanvraagprocedure Bbz en Ioaz met aandachtspunten
 • Vermogen en inkomen
 • Voorliggende voorzieningen
 • Uitkeringsvormen en voorwaarden
 • Bijstand voor levensonderhoud (voorlopig recht en definitieve vaststelling) Bedrijfskapitaal
 • Rechtsbescherming, bezwaar en beroep
 • Het voeren van het gesprek met de ondernemer/inwoner over doorstarten, beeindigen, etc.
 • Valkuilen en aandachtspunten in het gesprek in het kader van verwachtingen na de lockdown-periode
 • Eisen en beoordeling inhoud deskundigenrapport
 • Berekening definitieve vaststelling van de Bbz-uitkering en rentereductie
 • Verplichtingen, terugbetaling, uitstel of verlaging van aflossing
 • Terugvordering en beëindiging Bbz en Ioaz
 • Het collegebesluit

Praktische informatie

Data
We bieden deze opleiding dit jaar 2 maal aan, in voor- en najaar:

 • Groep 1 op de maandagen 31 mei, 7 juni en 14 juni 2021.
 • Groep 2 op de maandagen 20 september, 27 september en 4 oktober 2021.

Locatie
U bent die dagen van harte welkom bij NDC den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht.

Trainers
De opleiding wordt verzorgd door Richard van der Zanden en Kitty van Gemert.
Richard is bij Stimulansz verantwoordelijk voor adviezen op de Bbz 2004 en de IOAZ. Hij is werkzaam als ondernemersadviseur bij het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf).
Kitty is trainer, coach en master financial planner. Zij is gespecialiseerd in gesprekstechnieken en de begeleiding van ondernemers.

Incompany

We bieden deze opleiding ook als incompany traject aan. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op voor een aanbod op maat.

Contactpersonen

Laurens Bouw

Opleidings- en organisatieadviseur, trainer en e-learning specialist.

Annemieke Wildenburg

Expert publieksinformatie en modelbrieven. Maakt ingewikkelde onderwerpen begrijpelijk.