Platform
1 dagdeel
15 - 25 deelnemers
261,00 / gratis*
23 mei 2018 - 13.00 - 16.00 uur
19 september 2018 - 13.00 - 16.00 uur
21 november 2018 - 13.00 - 16.00 uur
Meld u aan

Het Platform Participatie en Werk is voor u, als professional in het sociaal domein, een onmisbare bron van kennis. U krijgt het laatste nieuws op uw vakgebied heet van de naald. Tegelijkertijd biedt het platform de gelegenheid om uw vakkennis te vergroten.

Op 23 mei is er weer een platformbijeenkomst! Het thema is: Inzet van Arbeidsdeskundige kennis bij de ondersteuning van mensen in de Participatiewet en Wmo.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met de naleving en uitvoering van het participatiebeleid.

Inhoud

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben gemeenten steeds meer te maken met de zogeheten nieuwe doelgroep. Mensen met een arbeidsbeperking die voorheen richting Wajong en/of WSW gingen worden nu bediend vanuit de Participatiewet.

Daarnaast staan gemeenten voor de opdracht om de beleidsterreinen van de drie decentralisaties beter met elkaar te verbinden. De mogelijkheden tot verbinding worden o.a. zichtbaar op het terrein dagbesteding- beschut werk -baanafspraakbanen, doelgroepenregister (indicatie banenafspraak).

  • Wanneer is iemand tot wat in staat en hoe meten we dat eigenlijk?
  • Welke begeleiding heeft iemand nodig en wat weten we over belastbaarheid van mensen?
  • Wat doen we als gemeenten zelf en wanneer schakelen we externe expertise (arbeidsdeskundigheid) in?
  • Wat kunnen we leren van en implementeren vanuit UWV met betrekking tot de begeleiding van deze doelgroep?
  • Staan er wettelijke regels in de weg, of hoeven we daar geen last van te hebben?
  • Allemaal vragen in de uitvoeringspraktijk waarover het goed is met elkaar van gedachten te wisselen.

We organiseren de bijeenkomst samen met het platform Sociaal Domein van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVVA). De Vereniging zich richt op verdere professionalisering en profilering van de arbeidsdeskundigheid in het sociaal domein.

Op het platform Participatie en Werk wisselt u ervaringen en best practices uit.

Programma 23 mei 2018

13.00 uur Opening en kennismaking
13.10 uur Den Haag Vandaag – actualiteiten door Stimulansz
13.45 uur Presentatie Platform Sociaal Domein
14.30 uur Pauze
14.45 uur Presentatie gemeente Oss over de inzet van arbeidsdeskundigheid bij de nieuwe doelgroep
15.30 uur Discussie naar aanleiding van de presentatie. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Welke kennis ontbreekt bij de gemeente?
  • Wat zijn de vereisten voor een goede ondersteuning?
  • Welke andere partners kunnen hierbij een rol spelen?

16.00 uur einde

 Prijzen

* Abonnees Stimulansz Werk en Inkomen mogen 1 deelnemer per bijeenkomst gratis laten deelnemen. De tweede en volgende deelnemers betalen € 261,00 per persoon voor een bijeenkomst.

Neem direct contact op met de specialist

Frans Kuiper

Frans is als adviseur een echte allrounder die zijn kennis en ervaring inzet om gemeenten te helpen bij de transformatie naar integrale dienstverlening.

Anderen bekeken ook

Platform
1 dagdeel
15 - 25 deelnemers
261,00 / gratis*
23 mei 2018 - 13.00 - 16.00 uur
19 september 2018 - 13.00 - 16.00 uur
21 november 2018 - 13.00 - 16.00 uur
Meld u aan
error: Content is protected !!