Werkt u als professional in het sociaal domein? Houdt u graag uw kennis op peil? En wilt u uw kennis vergroten? Sluit u aan bij het Platform Participatie en Werk.

Als deelnemer aan het platform krijgt u het laatste nieuws over de naleving en uitvoering van het Participatiebeleid. Bovendien vergroot u via het Platform uw vakkennis. We organiseren het platform 4x keer per jaar. Elke bijeenkomst heeft een ander thema.

Wissel ervaringen en best practices uit

Tijdens de bijeenkomsten wisselt u kennis, ervaring en best practices uit met collega’s van andere gemeenten. Dat is enorm leerzaam. Wilt u uw kennis van het sociaal domein actueel houden en vergroten? Meld u aan voor een platformbijeenkomst.

Voor wie?

Het Platform Participatie en Werk is voor medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met de naleving en uitvoering van het participatiebeleid. Zoals beleidsmedewerkers en werkconsulenten.

Praktische informatie

Stimulansz organiseert het Platform Participatie en Werk 4x per jaar. Elke bijeenkomst met een ander actueel thema.
Er zijn dit jaar nog 2 bijeenkomsten:

18 september 2019 van 13:00 – 16:00 uur.

Ken je klant!

Wat betekent je klant kennen? Tal van gemeenten geven toe veel van hun klanten in de afgelopen jaren niet of nauwelijks gezien te hebben. Anderen beweren hun klanten goed in beeld te hebben. Amsterdam start binnenkort weer met een ronde om iedereen eens op te roepen. Nu de groep mensen die snel plaatsbaar is op de arbeidsmarkt is opgedroogd richt de blik zich op het zittend bestand.
Hoeveel beweging zit daar nog in?

We komen steeds meer te weten over gedrag van mensen. Onderzoekers kunnen steeds beter verklaren waar bepaald gedrag vandaan komt en hoe het beïnvloed wordt.
Wordt deze kennis gebruikt? Jazeker, u wordt de hele dag door gemanipuleerd en niet alleen door reclamebureaus. Uw klanten worden ook beïnvloed door allerlei factoren. Vaak gebeurt dat onbewust. Om goede dienstverlening aan uw klant te bieden, is het nodig om te weten waarom en waardoor mensen zich laten beïnvloeden. Dat kan u de nodige handvatten geven om de inwoners uit uw gemeente een stapje vooruit te helpen.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de praktische en de wetenschappelijke kant van het verhaal.

Programma

13.00 Opening en kennismaking

13.10 Actualiteiten Den Haag Vandaag – Frans Kuiper

13.40 Project ‘Ik doe mee’ – klantbeeldgesprekken in Haarlem – Nora Kashmi

14.30 Pauze

14.45 Hoe kunnen we het gedrag van mensen beïnvloeden? – Evelien Meester

15.30 Discussie en afronding

16.00 Einde

20 november 2019 van 13:00 – 16:00 uur.

De klant zelf verantwoordelijk?

Het kan!!

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie en participatie van bijstandsgerechtigden.
Daar wordt op veel manieren invulling aan gegeven, met wisselend succes.

De vraag blijft waar de klant nu het beste mee af is?

Loes de Volder, directeur van MamaLoes werkt al 10 jaar volgens het principe dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun deelname op de arbeidsmarkt. In april ging daar de eerste medewerker aan het werk via ‘open hiring’. Mensen hoeven niet meer te solliciteren, maar kunnen hun naam op een lijst laten zetten.

Asito besteedt veel aandacht aan inclusie en doet veel voor mensen die vaak getypeerd worden met ‘een grote afstand tot de arbeidsmarkt’.

Wat kunnen gemeenten nu leren van werkgevers en hoe  kunnen zij hun inzet beter richten op wat echt belangrijk is?

Programma

13.00 Opening en kennismaking

13.10 Actualiteiten Den Haag Vandaag – Frans Kuiper

13.40 Waar een wil is is een weg – Loes de Volder, directeur MamaLoes

14.30 Pauze

14.45 Naar een inclusieve arbeidsmarkt –  Leonore Nieuwmeijer – specialist inclusiviteit Asito

15.30 Discussie en afronding

16.00 Einde

Locatie

U bent van harte welkom bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.

Kosten

Heeft uw organisatie een abonnement op het domein Werk en Participatie van Inzicht sociaal domein? Dan mag 1 deelnemer per bijeenkomst gratis deelnemen. De tweede en volgende deelnemers betalen € 261,- per persoon voor een bijeenkomst.

Neem direct contact op met de specialist

Frans Kuiper

Frans is als adviseur een echte allrounder die zijn kennis en ervaring inzet om gemeenten te helpen bij de transformatie naar integrale dienstverlening.

Anderen bekeken ook