1 dagdeel
127,50
2 november 2017
Meld u aan

Resultaten

 • U kunt (nieuwe) wet- en regelgeving vertalen naar gemeentelijk beleid.
 • U bent altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw werk.
 • U spart met collega’s van andere gemeenten over mooie voorbeelden, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Tijdens deze extra bijeenkomsten staan we stil bij de ontwikkelingen in de praktijk. Onder meer de tegenprestatie, de kostendelersnorm, beschut werken en experimenten met inkomsten en basisvoorziening komen aan bod.

Daarnaast besteden we aandacht aan:

 • de gevolgen van de uitspraak van de CRvB van november 2014 over het matigen van de boete en verplichte weging in het individuele geval;
 • de uitspraken van de CRvB van 11 januari 2016 over het rekening moeten houden met draagkracht bij het opleggen van boetes.

Doelgroep

Professionals in de sociaal juridische dienstverlening, zoals: Sociaal Raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, medewerkers van MEE, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners en wijkteams-professionals.

Na de training Participatiewet bent u op de hoogte van alle nieuwste ontwikkelingen in de praktijk.

Inhoud

 • Verzamelwet 2017 (onder meer ontwikkelingen kostendelersnorm, beschut werken).
 • Voorbeelden en casuïstiek kostendelersnorm.
 • Vereenvoudiging beslagvrije voet (hoe is het nu en wat zijn voorgenomen veranderingen?)
 • Beslagrecht, beslagvrije voet en kostendelersnorm.
 • Bijzondere bijstand (onder meer individuele inkomenstoeslag) en individuele studietoeslag.
 • Vermogenstoets en vrijlating lijfrente.
 • De laatste ontwikkelingen op het gebied van de loonwaardebepaling, de loonkostensubsidie, het doelgroepregister, de overgang van delen van de Wajong naar de Participatiewet, de herkeuring inzake de Wajong en (verplichte) beschutte werkplekken.
 • Tegenprestatie; hoe verloopt de praktijk en hoe zit het met mantelzorgers.
 • Harmonisatie re-integratie-instrumenten; wat er mogelijk is.
 • Doelgroepenregister en Beschut Werken; hoe dat gaat.
 • Boete en weging, overgangsrecht en matiging (uitspraken CRvB november 2014, juni 2015 en januari 2016).
 • Ingrijpende uitspraken CRvB 11 januari 2016; Boete en draagkracht, kosten voor gemeenten.
 • Wat de aangepaste fraudewet regelt.
 • Overige jurisprudentie CRvB (kostendelersnorm, gezamenlijke huishouding en dergelijke).
 • Taaleis per 1 januari 2016 en gevolgen; hoe dat in de praktijk gaat.
 • Experimenten basisinkomen en vrijlating/verrekening inkomsten.
 • Casuïstiek en praktijkvragen.

Ervaringen

“Zeer leerzaam en relevant voor het werk van sociaal raadsman/vrouw. Heb nu meer inzicht in de nieuwe wetgeving waar ik veel vragen over krijg van cliënten. Zeer veel geleerd en fijn om te weten. Vlot, goede inhoud, goed tempo. Leuke training met praktijkvoorbeelden. Nuttige informatie. Prettige manier van kennis vergaren.”

Prijzen

Abonnees van Regelingen en Voorzieningen of de Grote Almanak betalen €127,50 per persoon. Niet-abonnees betalen € 160 per deelnemer.

De bijeenkomst duurt van 13.15 uur tot 16.30 uur.

Adviseur

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

1 dagdeel
127,50
2 november 2017
Meld u aan