Na deze middag:

 • Heeft u zicht op de actuele status van wetswijzigingen en jurisprudentie.
 • Bent u op de hoogte van best practices.
 • Heeft u gespard met collega’s van andere gemeenten.
 • Heeft u kennis van wetten en regels die van invloed kunnen zijn op de uitvoering.

Effectief terugvorderen en verhaal instellen

Steeds meer mensen hebben schulden. Dat is een probleem, voor zowel de schuldenaar zelf en voor de omgeving. Als je schulden hebt, dan wordt het lastiger om mee te doen in de samenleving. De vraag is dus: hoe kunnen we samen zorgen voor minder terugvorderingen en voor meer en beter betalende debiteuren en onderhoudsplichtigen? Welke mogelijkheden zijn er om verhaal in te stellen? Of om vorderingen te innen? Welke wetgeving en jurisprudentie is daarbij van belang? Allemaal vragen waar de deelnemers aan het regionale platform zich periodiek over buigen. Er zijn twee regionale platforms: Noord en West.

 

Effectief terugvorderen en verhaal instellen? Op deze regionale platforms ontmoet u andere specialisten en wisselt u ‘best practices’ uit.

Voor wie?

Voor specialisten binnen de gemeente op het gebied van terugvordering en/of verhaal. Zij zijn werkzaam in het sociaal domein. Er is ook een landelijk platform. In totaal zijn in onze regionale platforms en het landelijk platform meer dan 100 gemeenten vertegenwoordigd.

Programma

Tijdens het platform bespreken we actuele thema’s. Omdat we ons programma zo actueel mogelijk willen maken, wordt het exacte programma een paar weken vóór aanvang van het platform bekend. In de bijeenkomsten bespreekt u  in ieder geval met collega’s van andere gemeenten:

 • Zelf ingebrachte casuïstiek;
 • Actuele jurisprudentie;
 • Nieuws uit het landelijk platform;
 • De stand van zaken met betrekking rond terugvordering, verhaal en boete;
 • Ontwikkelingen rond de beslagvrije voet;
 • Rondje gemeenten: waar is iedereen mee bezig?
 • Eventuele presentaties door derden (ministerie van SZW, Inlichtingenbureau e.d.).

Praktische informatie

Data regio Noord
Voor de regio Noord vindt het platform bij een van de deelnemende gemeenten plaats. De data zijn nu nog niet bekend.

Data regio West
Wij organiseren het Platform Terugvordering en Verhaal voor de regio West op:

 • Donderdag 2 april van 13:00 tot 16:00 uur
 • Dinsdag 2 juni van 13:00 tot 16:00 uur
 • Donderdag 12 november van 13:00 tot 16:00 uur

Locatie
U bent op deze dagen van harte welkom bij Stimulansz op de Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.

Prijs
Dit regionale platform is onderdeel van een abonnement. Voor €144,95 per jaar, kunt u ieder jaar deelnemen aan 2 á 3 bijeenkomsten.

Landelijk platform

Stimulansz heeft ook een landelijk platform. Deelnemers hieraan zijn vertegenwoordigers van de G4-gemeenten, de regionale platforms, het LBIO, UWV, SVB en een gerechtsdeurwaarderkantoor. Het landelijk platform adviseert over het ontwikkelen van nieuwe producten. Zoals een (digitale) handreiking en modelteksten op het gebied van terugvordering en verhaal.

Neem direct contact op met de specialist

Andries Terpstra

Andries is gespecialiseerd in handhaving en interne controle binnen het sociaal domein.

Anderen bekeken ook