Platform
1 dagdeel per bijeenkomst
25 deelnemers
Platformbijeenkomst
139,50 per jaar

Resultaten

Dit levert het op:

 • Zicht op de actuele status van wetswijzigingen en jurisprudentie.
 • Altijd op de hoogte van best practices.
 • Sparren met collega’s van andere gemeenten.
 • Kennis van wetten en regels die van invloed kunnen zijn op de uitvoering.

Steeds meer mensen hebben schulden. Dat is een probleem, voor zowel de schuldenaar zelf en voor de omgeving. Als je schulden hebt, dan wordt het lastiger om mee te doen in de samenleving. De vraag is dus: hoe kunnen we samen zorgen voor minder terugvorderingen en voor meer en beter betalende debiteuren en onderhoudsplichtigen? Welke mogelijkheden zijn er om verhaal in te stellen? Of om vorderingen te innen? Welke wetgeving en jurisprudentie is daarbij van belang? Allemaal vragen waar de deelnemers aan het regionale platform zich periodiek over buigen.

 

Effectief terugvorderen en verhaal instellen? Op dit regionale platform ontmoet u andere specialisten en wisselt u ‘best practices’ uit.

Voor wie

Voor specialisten binnen de gemeente op het gebied van terugvordering en/of verhaal. Zij zijn werkzaam in het sociaal domein. Er is ook een landelijk platform. In totaal zijn in onze regionale platforms en het landelijk platform meer dan 100 gemeenten vertegenwoordigd.

Inhoud

In het platform bespreekt u met collega’s van andere gemeenten:

 • zelf ingebrachte casuïstiek.
 • actuele jurisprudentie.
 • nieuws uit het landelijk platform.
 • de stand van zaken met betrekking rond terugvordering, verhaal en boete.
 • ontwikkelingen rond de beslagvrije voet.
 • rondje gemeenten: waar is iedereen mee bezig?
 • eventuele presentaties door derden (ministerie van SZW, Inlichtingenbureau e.d.).

Praktische informatie

Dit regionale platform is onderdeel van een abonnement. Er zijn 2 á 3 bijeenkomsten per jaar. In 2019 is nog 1 bijeenkomst:

 • 14 november 2019 van 13:00 tot 16:30 uur

Stimulansz heeft ook een landelijk platform. Deelnemers hieraan zijn vertegenwoordigers van de G4-gemeenten, de regionale platforms, het LBIO, UWV, SVB en een gerechtsdeurwaarderkantoor. Het landelijk platform adviseert over het ontwikkelen van nieuwe producten. Zoals een (digitale) handreiking en modelteksten op het gebied van terugvordering en verhaal.

Neem direct contact op met de specialist

Andries Terpstra

Andries is gespecialiseerd in handhaving en interne controle binnen het sociaal domein.

Anderen bekeken ook