1 dagdeel
127,50
7 november 2017
Meld u aan
Gemeenten hebben sinds de decentralisaties van 2015 meer verantwoordelijkheden gekregen binnen het sociaal domein, onder andere op het gebied van jeugdhulp en de Wmo 2015. Van de gemeenten en wijkteams wordt verwacht dat zij inzetten op een integrale samenwerking door professionals die de verschillende domeinen overstijgt. De behoefte aan gegevens(uitwisseling) in dit verband staat soms op gespannen voet met de privacywetgeving zoals die is neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wat is de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens hierbij?

In deze training besteden we aandacht aan privacyregels in de Wbp en de specifieke wetgeving zoals de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Wat mag er nu wel en wat niet? En hoe kunt u op een praktische manier met de regels omgaan zodat het voor de praktijk werkbaar blijft? Hoe blijft effectiviteit, maar ook daadkracht vooropstaan? Waar is de burger het meest mee geholpen?

Doelgroep

Professionals in de sociaal juridische dienstverlening, zoals: Sociaal Raadslieden, medewerkers van het Juridisch Loket, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, medewerkers van MEE, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners en wijkteams-professionals.

Na deze training weet u wat u volgens de Privacywet wel en niet mag uitwisselen met collega-professionals.

Inhoud

  • wat privacy is;
  • wat persoonsgegevens zijn;
  • aan welke regelgeving we moeten voldoen;
  • wat het doel is van privacybescherming;
  • hoe integraal werken zich verhoudt tot het voldoende rekening houden met de privacy;
  • hoe het werkbaar blijft;
  • wat de risico’s zijn.

Prijzen

Abonnees van Regelingen en Voorzieningen of de Grote Almanak betalen €127,50 per persoon.

Niet-abonnees betalen € 160 per deelnemer.

Adviseur

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook

1 dagdeel
127,50
7 november 2017
Meld u aan