Training
Incompany
Offertebasis

Resultaten

Na deze bijeenkomst:

  • hebt u meer inzicht in de verschillende perspectieven op de schuldenproblematiek.
  • weet u op welke manieren schuldhulpverlening en bewindvoering de klant met schulden helpen.
  • hebben schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders elkaar beter leren kennen en leggen zij in de toekomst makkelijker contact.
  • zijn er concrete werkafspraken gemaakt om veelvoorkomende problemen en misverstanden op te lossen.

Gezamenlijk doel schuldhulpverlening en bewindvoering

Schuldhulpverlening en beschermingsbewindvoerders delen de taak inwoners met financiële problemen te helpen. Het doel dat zij willen bereiken is hetzelfde: een oplossing voor de schulden. Hoe daar samen met de klant te komen staat centraal in deze training.

Interactie
Steeds meer klanten bij schuldhulpverlening hebben ook een beschermingsbewindvoerder. De interactie tussen schuldhulpverlening en beschermingsbewindvoerder is wederzijds. Schuldhulpverleners schakelen vaak bewindvoerders in voor hulp om de financiële situatie van klanten stabiel te krijgen. Voor een goede schuldhulpverlening zijn ze dus afhankelijk van goede bewindvoering. Omgekeerd schakelen beschermingsbewindvoerders schuldhulpverlening in voor een oplossing voor problematische schulden. Het doel van beide partijen is hetzelfde, de middelen en manieren waarop dat doel bereikt wordt, zijn heel verschillend. Dit leidt tot ergernis en zelfs klachten over en weer. Met de klant ertussenin.

Ondersteuning van de klant
Door elkaar te ontmoeten en goede werkafspraken te maken kan de ondersteuning van de klanten beter ingevuld worden en kan de gemeente er ook van op aan dat schuldenbewind op tijd en zorgvuldig wordt afgebouwd op het moment dat voor de schulden een oplossing is gevonden. Tijdens een bijeenkomst gaan we in op de samenwerking. Onderwerp van gesprek is hoe schuldhulpverlening en bewindvoering elkaar kunnen helpen en versterken in het helpen van klanten met schulden.

Samen schulden de baas door een effectieve samenwerking

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor de afdeling schuldhulpverlening en de betrokken beleidsmedewerker en voor bewindvoerders.

Programma

In de training behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

  • Het gemeentelijk beleid over armoede en schulden. Welke mogelijkheden ziet de gemeente in de inzet van beschermingsbewindvoerders?
  • Hoe verloopt een proces schuldhulpverlening? Waar kan de beschermingsbewindvoerder de klant in ondersteunen?
  • Waar lopen schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders tegenaan?

Incompany

We verzorgen de training incompany. Wilt u hier meer over weten? Neem contact met ons op.

Contactpersoon

Mr. Evelien Meester

Teammanager Innovatie en Strategie. ‘Omdenker’ van het sociaal domein.

Anderen bekeken ook