Resultaten

  • In de bijeenkomst benoemen we de opgehaalde knelpunten en oplossingen: manieren om onmacht samen weg te nemen. Door de casuïstiek krijg je inzicht in methoden en het beïnvloedingsproces.

Leer met een klein groepje collega’s uit verschillende disciplines in een intensieve sessie je rol in het brede sociaal domein beter in te vullen. Aan de hand van ingebrachte casussen en knelpunten ga je aan de slag met de driehoek van professional, klant en kennis. Methodisch, evidence based en met de omgekeerde toets.

Samen casussen ontwarren

Je gaat samen zoeken naar oplossingen die je niet kent. Of nog niet kan benoemen. Casussen ontwarren waarbij zoveel speelt dat je niet weet waar te beginnen. Hoe pak je dat op? Wat is er nodig. Welke competenties en methodes zet je in? Hoe kunnen we elkaar helpen?

Voor wie?

Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen die mensen ondersteunt om mee te doen, zoals professionals Werk en Inkomen, Activering, Wmo en Jeugd (gespecialiseerd in de overgang 18- naar 18+), wijkconsulenten, re-integratiebegeleiders en arbeidsdeskundigen.

Samenwerking

Deze bijeenkomsten organiseren we samen met Stimulansz in het kader van spoor 4 van Simpel Switchen en in het kader van het programma De lerende praktijk. Met het project Simpel Switchen willen we het voor mensen makkelijker en veiliger maken om stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten ook daadwerkelijk gaan zetten. Daarvoor is het belangrijk waar mogelijk drempels weg te nemen om werk te aanvaarden en de overgangen te versoepelen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en een reguliere baan. Ook in de weg terug als het even tegen zit. In het project zijn veel verschillende acties gestart langs vier sporen

  1. Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt.
  2.  Ze moeten meer inzicht krijgen in de financiële gevolgen van aan het werk gaan.
  3. Ze moeten op de best passende plek meedoen.
  4. Er moet continuïteit zijn bij hun begeleiding en meer integrale ondersteuning.

Divosa neemt het voortouw voor de meeste acties in de sporen 1 en 2, het ministerie SZW voor die in de sporen 3 en 4. Uiteraard blijven ze hierbij andere partijen betrekken, zoals de BvK, Stimulansz en ervaringsdeskundigen.

Aanmelden

Ben je lid van de BvK, klik hier om je aan te melden.  Geen lid van de BvK? Meld je dan aan op de website van de BvK.

 

Contactpersoon

Frans Kuiper

Frans is als adviseur een echte allrounder die zijn kennis en ervaring inzet om gemeenten te helpen bij de transformatie naar integrale dienstverlening.