Actualiteitendag

Na deze middag:

  • weet u meer over interculturele communicatie, waardoor u miscommunicatie en misverstanden voorkomt;
  • voorkomt u dubbel werk doordat u slim gebruik maakt van gegevens die beschikbaar zijn;
  • weet u de eigen kracht van statushouders aan te spreken en te benutten;
  • Weet u hoe gemeenten hun verantwoordelijkheid en regelruimte t.a.v. statushouders beter in kunnen vullen.

Ondersteuning van statushouders

In Nederland leven inmiddels vele statushouders. Gemeenten hebben niet allemaal op dezelfde manier te maken met deze statushouders. Het ondersteunen van deze doelgroep als sociaal juridisch dienstverlener (SJD’ers) brengt verschillende moeilijkheden met zich mee. Statushouders hebben vaak al een hele klantreis achter de rug voor ze bij u komen. Daarnaast is het door culturele verschillen, soms lastig om effectieve ondersteuning te bieden.

Interculturele communicatie
Tijdens de actualiteitenmiddag Statushouders, speciaal voor SJD’ers,  leert u hoe u deze doelgroep de juiste ondersteuning biedt. U leert de eigen kracht van statushouders aanspreken, en leert over interculturele communicatie. Daarnaast krijgt u handige tools aangereikt, die de communicatie met statushouders bevordert. Door uw aanpak toe te spitsen, komt er weer beweging in en verbetering in de situatie van de statushouder.

Voor wie

Deze training is onmisbaar voor sociaal juridische dienstverleners, die werken met statushouders of met de participatieverklaring.

Programma

Tijdens de actualiteitenmiddag behandelen we de volgende onderwerpen.

  • De statushouder als cliënt,
  • De klantreis van de statushouder en hoe benut u de keten,
  • Effectief (intercultureel) communiceren,
  • Maatwerk leveren voor statushouders en gebruik van de omgekeerde toets,
  • De invulling van participatie en integratie met betrekking tot statushouders in uw gemeente.

Praktische informatie

Voor het volgen van deze actualiteitenmiddag kunt u 3 registerpunten krijgen via het Registerplein.

Data
We organiseren deze actualiteitenmiddag op:

  • Donderdag 15 oktober van 13:15 uur tot 16.30 uur

Locatie
De training vindt plaats in Utrecht bij NDC Den Hommel, Kennedylaan 9.

Trainer(s)
De middag wordt verzorgd door Gerrit van Romunde. Gerrit is gespecialiseerd in de ondersteuning van statushouders.

Neem nu contact op met de specialist

Gerrit van Romunde

Strateeg integraal denken en werken in het sociaal domein, voor wie het effect voorop staat.

Anderen bekeken ook