Actualiteitendag

Na deze middag:

 • weet u wanneer een vreemdeling wel of geen recht heeft op bijstand;
 • weet u hoe u kunt bepalen op hoeveel bijstand iemand recht heeft;
 • kent u de gevolgen van bijstandsverlening voor het verblijfsrecht;
 • weet u wat u moet doen als een verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Vreemdelingenwet en de bijstand

Wanneer mensen zonder Nederlandse nationaliteit een bijstandsaanvraag doen, is het vaak lastig om snel te bepalen of zij hiervoor in aanmerking komen. Dit komt door de verschillende achtergronden en situaties van deze vreemdelingen. Daarnaast ontbreekt bij gemeenten soms de noodzakelijke kennis over de Vreemdelingenwet in relatie tot de bijstand.

Praktische kennis
In deze training leert u vanuit praktijkvoorbeelden alles over (tijdelijke) immigranten en hun recht op bijstand. Wij geven u praktische kennis en checklists, waarmee u direct aan de slag kunt. Daarnaast leert u wanneer maatwerk mogelijk is en wanneer niet.

Voor wie?

De training Vreemdelingen en de bijstand is onmisbaar voor sociaal juridisch dienstverleners.

Programma

Tijdens de bijeenkomst bespreken we aan de hand van praktijkvoorbeelden de volgende onderwerpen:

 • Basis van de Vreemdelingenwet
 • Kennis van de verschillende soorten vergunningen:
  • Asiel
  • Regulier
 • Kennis van de verschillende categorieën vreemdelingen:
  • Statushouders
  • EU-onderdanen
  • Derdelanders
 • Specifieke situaties:
  • Wanneer moet je contact opnemen met de IND?
  • Bijstandsverlening met terugwerkende kracht bij een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht
  • Intrekken recht op bijstand bij intrekking verblijfsvergunning met terugwerkende kracht
  • Vreemdelingen die om medische redenen in Nederland willen blijven
  • (Niet-)legale kinderen van (niet-)legale ouders
  • Samenwonen met een vreemdeling

Praktische informatie

Voor het volgen van deze actualiteitenmiddag kunt u 3 registerpunten krijgen via het Registerplein.

Data
We organiseren deze actualiteitenmiddag in het voorjaar op:

 • Donderdag 11 juni 2020 van 13:15 uur tot 16.30 uur

Locatie
De training vindt plaats bij ibis Utrecht, Bizetlaan1 in Utrecht.

Trainer(s)
De middag wordt verzorgd door Jan de Jong. Jan is specialist Vreemdelingenrecht en Participatiewet

Contactpersoon

Frans Zonneveld

Frans is een ervaren juridisch kwaliteitscoach en verantwoordelijk voor het complete aanbod van trainingen en opleidingen.

Anderen bekeken ook