Training
1 dag
Incompany
Offertebasis

Resultaten

 • U kunt (nieuwe) wet- en regelgeving vertalen naar gemeentelijk beleid.
 • U bent altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw werk.
 • U spart met collega’s van andere gemeenten over mooie voorbeelden, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Het sociaal domein en de van toepassing zijnde sociale regelgeving verandert met enige regelmaat. Voor uw contact met de klant en voor het bewaken van de kwaliteit of het formuleren van beleid is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de actuele stand van zaken over sociale wetgeving. Wij praten u binnen één dag bij over alle relevante wijzigingen.

Voor wie?

Beleid- en kwaliteitsmedewerkers, klantmanagers, medewerkers wijkteams en iedereen die op de hoogte wil zijn van de sociale wetgeving.

Na één dag kent u alle relevante wijzigingen binnen de sociale wetgeving.

Programma

Tijdens deze trainingen bespreken we onder andere:

 • breed wettelijk moratorium
 • wijzigingen beschut werk, loonkostensubsidie en dergelijke
 • de ‘Participatieverklaring’
 • actuele jurisprudentie over onder meer IOAW, gezamenlijke huishouding, boetewet, maatregelen enzovoorts
 • beslagvrije voet: huidige situatie en het nieuwe wetsvoorstel
 • wijzigingen in de de WW zoals wijziging dagloon en duur
 • gemeentelijke re-integratieverantwoordelijkheid bij ziek uit dienst van iemand uit de gemeentelijke doelgroep lks
 • experimenten in de Participatiewet
 • actuele onderwerpen

Praktische informatie

We geven deze training incompany. U kunt dan zelf ook aangeven welke (extra) onderwerpen uw interesse hebben. Meer weten? Neem contact met ons op.

Adviseurs

Laurens Bouw

Opleidings- en organisatieadviseur, trainer en e-learning specialist.

Silke van Alphen

Opleidingsadviseur en trainer, gespecialiseerd in gedrag en gesprekstechniek.

Anderen bekeken ook