20 deelnemers
Bijeenkomsten zijn GRATIS
01 februari 2018 - 15.00 - 17.30 uur
02 februari 2018 - 09.30 - 13.00 uur
Meld u aan

Resultaten

Aan het einde van deze bijeenkomst weet u

  • welke stappen u moet nemen om uw beleid toekomstbestendig te maken.

De ervaringen in deze gemeente staat tijdens de bijeenkomst centraal. De Thermometer sociaal domein is een samenwerkingsverband van Stimulansz met Ray Geerling Management & Consultancy en samen-kracht.

Maak uw beleid toekomstbestendig

Doelgroep

College en (top-)management

Inhoud

In de afgelopen jaren heeft uw gemeente zich ingespannen om de transitie van Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet, en aanpalende beleidsvelden zoals passend onderwijs, vorm te geven.  Als wethouder of topmanager heeft u veel geïnvesteerd om de basis op orde te krijgen.  Nu is het tijd om even stil te staan bij het uiteindelijke doel van de transitie: integrale zorg voor uw inwoners. Welk effect wilde u ook alweer bereiken? En bent u  nog wel op de goede weg? De Thermometer is een beknopt onderzoek dat de ‘temperatuur’ van uw gemeentelijk sociaal beleid in het sociaal domein meet. Zo krijgt u een goed beeld van de ontwikkelingen sinds 2015.

 

Contactpersoon

Gerrit van Romunde

Gerrit is onze expert in het brede arbeidsmarktbeleid in het sociaal domein.
20 deelnemers
Bijeenkomsten zijn GRATIS
01 februari 2018 - 15.00 - 17.30 uur
02 februari 2018 - 09.30 - 13.00 uur
Meld u aan