Training

Resultaten

 • U weet wat het doel is van de wet inburgering.
 • U weet welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de gemeente heeft.
 • U weet hoe de inburgering afgestemd kan worden op de integrale aanpak in het sociaal domein.
 • U bent op de hoogte van de financiering van de Wet Inburgering.
 • U heeft handvatten voor de inkoop van trajecten.

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Dat betekent dat u het beleid dan gereed moet hebben. U krijgt de regie op de uitvoering van deze wet en zorgt ervoor dat inburgering onderdeel wordt van een integrale aanpak.

Voor wie?

Beleidsmedewerkers

Inhoud / programma

 • Historie van de Wet Inburgering
 • Doelgroep van deze wet, wie vallen onder deze wet en wie niet?
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten en andere betrokken partijen, zoals het persoonlijk inburgeringsplan en het financieel ontzorgen.
 • Inburgering in bredere context: welke samenhang is er met andere onderdelen van het sociaal domein?
 • Financiering en inkoop
 • Actuele stand van zaken.

Praktische informatie

Datum
Wij organiseren deze training op:

 • maandag 28 september 2020 van 09:30 – 16:30 uur.

Locatie
De training vindt plaats bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.

Trainer
De training wordt verzorgd door Gerrit van Romunde. Gerrit is adviseur en trainer bij Stimulansz.

Contactpersoon

Gerrit van Romunde

Strateeg integraal denken en werken in het sociaal domein, voor wie het effect voorop staat.