Training
2 dagdelen
Incompany
Offertebasis

Resultaten

Na de training:

 • weet u welke voorliggende voorzieningen er zijn. U bent daardoor in staat de burger te wijzen op voorzieningen die zij nu nog niet gebruiken;
 • weet u welke voorliggende voorzieningen er zijn. U bent daardoor in staat de burger te wijzen op voorzieningen die zij nu nog niet gebruiken;
 • weet u wanneer een voorliggende voorziening toereikend en passend is;
 • bent u op de hoogte van de laatste veranderingen in de sociale zekerheid.

Voorwaarden voorliggende voorzieningen

Voor mensen zonder werk is de bijstand het laatste waarop ze een beroep kunnen doen. Eerst kijkt de gemeente of er voorliggende voorzieningen zijn. De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze voorzieningen veranderen regelmatig. Bijvoorbeeld door veranderingen in de werkloosheidswet en ziektewet, WIA, IOW, AWIR of de toeslagen- en heffingskortingen van de Belastingdienst.
Gemeenten moeten alert zijn op deze veranderingen. Daarmee voorkómen ze dat iemand onterecht een (te hoge) uitkering krijgt. De voorwaarden van de meeste voorliggende voorzieningen zijn voor de mensen zelf. Het is dus voor de gemeente én voor de mensen zelf belangrijk dat de voorliggende voorzieningen goed in kaart gebracht zijn. Wij organiseren daarom deze training over actuele ontwikkelingen in de voorliggende voorzieningen.

Voorkom te hoge of onterechte uitkeringen met deze training over voorliggende voorzieningen.

Voor wie?

Klantmanagers, beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers. En iedereen die op de hoogte moet zijn van de laatste ontwikkelingen in de sociale zekerheid.

Deelnemers aan het woord

“Goede opfrissing van de kennis om te gebruiken in de spreekkamer.”
“Bredere kijk op de toekenningen.”
“Zeer nuttig informatie met tal van praktijkvoorbeelden.”

Programma

 • Waarom het belangrijk is om alert te zijn op voorliggende voorzieningen.
 • Actuele ontwikkelingen.
 • Verschillende soorten voorliggende voorzieningen (voorzieningen en verzekeringen).
 • Relatie tussen voorliggende voorzieningen en recht op bijstand (onder andere jurisprudentie).
 • De sociale voorzieningen: kenmerken en opvallende wijzigingen (onder andere IOAW en IOW).
 • De sociale verzekeringen: kenmerken en opvallende wijzigingen (WW, ZW, WAO en WIA, Wajong, TW, ANW en AOW et cetera).
 • Overige verstrekkingen en voorzieningen; kenmerken en opvallende wijzigingen (Wmo, zorgstelsel en Zorgverzekeringswet, AWIR en Toeslagen Belastingdienst waaronder huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag, Wet studiefinanciering et cetera).
 • De Wet studiefinanciering als voorliggende voorziening.
 • Inkomstenbelasting en heffingskortingen; kenmerken en opvallende wijzigingen.
 • Buitenlands vermogen.
 • Onderhoudsplicht en alimentatie.

Praktische informatie

Wij verzorgen deze training incompany. Meer weten? Neem contact met ons op.

Adviseurs

Laurens Bouw

Opleidings- en organisatieadviseur, trainer en e-learning specialist.

Anderen bekeken ook