Workshop

Resultaten

 • Meer inzicht in de financiële stromen van de Participatiewet
 • U kunt uw financiële taken beter vervullen
 • Helpt u keuzes te maken bij het re-integratiebeleid
 • U bent een inhoudelijke gesprekspartner met de financiële specialist van uw gemeente

Financiering van de Participatiewet

De financiering van de Participatiewet is complex. Gemeenten krijgen geld van het rijk voor de uitvoering van alle taken die met participatie te maken hebben. Die middelen worden via verschillende uitkeringen naar gemeenten overgemaakt.

Inzicht in financiële stromen
Met inzicht in de financiële stromen van de Participatiewet, kunt u betere keuzes maken in uw beleid. Daarom is het belangrijk om als beleidsmedewerker, projectleider of financieel adviseur te weten waar de verschillende inkomstenbronnen vandaan komen. Ook weet u dan aan welke knoppen u kunt draaien om het re-integratiebeleid zo effectief mogelijk te maken.

Toegepast op uw gemeente
Tijdens deze praktijkgerichte workshop past u de kennis die u op doet, direct toe op uw eigen gemeente. Zo krijgt u de gelegenheid om de verschillende inkomstenstromen voor uw eigen gemeente inzichtelijk te maken.

Voor wie?

De workshop is voor:

  • Beleidsmedewerkers Werk & Inkomen
  • Projectleiders Werk & Inkomen
  • Leidinggevenden / programmamanagers sociaal domein en / of Werk & Inkomen
  • Financieel adviseurs sociaal domein

Programma

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Totale inkomsten van gemeenten
 • Inzicht in de financiële stromen van de Participatiewet (Gemeentefonds)
 • Algemene uitkering en de Participatiewet
 • Decentralisatie- en integratie-uitkering voor re-integratie
 • Praktische toepassing binnen de eigen gemeente
 • Gebundelde uitkering inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG budget)

Praktische informatie

Data
Wij organiseren de workshop ‘Financiering van de Participatiewet’ op 3 juni 2021, van 09:30 tot 12:30 uur.

Locatie
U bent die ochtend van harte welkom bij Stimulansz, Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht.

Trainer
De workshop wordt verzorgd door Tijmen Zentveld. Tijmen is naast de controller van Stimulansz ook adviseur op het gebied van financiën en interne controle. Daarnaast geeft hij trainingen over gemeentefinanciën aan niet-financiële medewerkers van gemeenten.

Contactpersoon

Tijmen Zentveld

Financieel specialist planning & controlcyclus bij gemeenten, interne controle en financiële stromen sociaal domein.