Zomerschool

Resultaten

 • U kunt het stappenplan jeugdhulp toepassen in de praktijk.
 • U bent op de hoogte van de meest actuele jurisprudentie over het stappenplan jeugdhulp en de beoordeling van de eigen kracht.
 • U heeft richtlijnen ter beoordeling van de eigen kracht.

Als jeugdigen of hun ouders een aanvraag tot jeugdhulp indienen bij de gemeente, is de gemeente verplicht om onderzoek te doen of jeugdhulp nodig is en in welke vorm. Dit doet de gemeente aan de hand van het stappenplan dat de hoogste bestuursrechter hiervoor heeft gegeven. We gaan tijdens dit webinar dieper in op dit stappenplan jeugdhulp en over de toepassing daarvan in de praktijk. Ook behandelen we de jurisprudentie over het beoordelen van de eigen kracht van ouders. Daarbij gaan we in op termen als gebruikelijke en bovengebruikelijke hulp en hoe die termen zich verhouden tot de eigen kracht. Verdiep uw kennis over het stappenplan jeugdhulp en de beoordeling van de eigen kracht en meld u aan.

Voor wie?

Deze webinar is onmisbaar voor:

 • medewerkers van wijkteams
 • consulenten
 • kwaliteitsmedewerkers
 • beleidsmedewerkers
 • teamleiders jeugd

Programma

Tijdens deze webinar behandelen we in de volgende onderwerpen:

 • Het juridisch kader binnen de Jeugdwet en de verhouding met andere wetten
 • Het stappenplan om onderzoek te doen of jeugdhulpverlening nodig is
 • Actuele jurisprudentie over het stappenplan en als onderdeel de beoordeling van de eigen kracht
 • Praktische tips voor het uitvoeren van het stappenplan
 • Beleid en praktijk voor het beoordelen van de eigen kracht
 • De verhouding tussen de eigen kracht en gebruikelijke en bovengebruikelijke hulp

Praktische informatie

Datum
Donderdag 3 juni 2021 van 14:00 – 15:30 uur.

Locatie
De sessie vindt plaats via Zoom. Wij gebruiken de beveiligde, professionele versie. Om deel te nemen, hoeft u zelf geen account aan te maken bij Zoom maar alleen de applicatie te installeren. U deelt dus geen gegevens via Zoom. We sturen u uiterlijk 2 dagen voor de online bijeenkomst een link en zorgen voor een duidelijke instructie. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Trainer
De webinar wordt verzorgd door Charlotte Vanderhilt.

Contactpersoon

Silke van Alphen

Opleidingsadviseur en trainer, gespecialiseerd in gedrag en gesprekstechniek.