Zomerschool

Resultaten

 • U kent de uitgangspunten van de wetgever over handhaving in het nieuwe inburgeringsstelsel.
 • U weet hoe u kunt voorkomen dat verplichtingen niet worden nageleefd.
 • U weet hoe handhaven er in het nieuwe inburgeringsstelsel uitziet.
 • U weet welke speelruimte u als gemeente heeft op het gebied van sanctionering.

Als de nieuwe Wet inburgering 2021 inwerking treedt, is de gemeente verantwoordelijk voor de invulling en voortgang van het inburgeringstraject van veel inburgeraars. Daar hoort ook bij dat de gemeente inburgeraars die de inburgeringsverplichtingen verwijtbaar niet nakomen sanctioneert.

Maar hoe voorkomt u dat verplichtingen door inburgeraars niet worden nagekomen, en wat moet u doen als er toch redenen zijn om te sanctioneren? In deze webinar wordt u bijgepraat over alle aspecten van naleving van de wet Inburgering 2021.

Voor wie?

Dit webinar is geschikt voor alle medewerkers binnen uw gemeente die zich bezighouden met de implementatie en uitvoering van de Wet Inburgering 2021, en meer specifiek voor medewerkers die zich bezighouden met nalevingsvraagstukken.

Programma

We behandelen de volgende onderwerpen:

 • De uitgangspunten van de wetgever over handhaving
 • Preventie
 • De verplichtingen van de inburgeraar
 • Wat is er geregeld ten aanzien van sanctionering?
 • Welke stappen moet u zetten om te komen tot een afgewogen en zorgvuldig besluit?
 • De relatie met de Participatiewet
 • De ruimte voor eigen beleid

Praktische informatie

Datum
Maandag 28 juni 2021 van 14:00 – 15:30 uur.

Locatie
De sessie vindt plaats via Zoom. Wij gebruiken de beveiligde, professionele versie. Om deel te nemen, hoeft u zelf geen account aan te maken bij Zoom maar alleen de applicatie te installeren. U deelt dus geen gegevens via Zoom. We sturen u uiterlijk 2 dagen voor de online bijeenkomst een link en zorgen voor een duidelijke instructie. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Trainer
De webinar wordt verzorgd door Petra Gerritsen.

Contactpersoon

Silke van Alphen

Opleidingsadviseur en trainer, gespecialiseerd in gedrag en gesprekstechniek.