Zomerschool

Resultaten

  • U maakt kennis met verschillende onderzoeksmethoden in het kader van Toezicht en Handhaving.
  • U maakt kennis met een aantal privacyregels uit de AVG en de Wpg.
  • U leert wanneer en hoe u de privacyregels moet toepassen in de praktijk.

De Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en de Wmo 2015 geven het college de bevoegdheid om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van verstrekte uitkeringen en voorzieningen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende onderzoeksmethoden. Gedacht kan worden aan het afleggen van een huisbezoek, het doen van waarnemingen en bijvoorbeeld het doen van internetonderzoek. Maar hoe verhouden deze bevoegdheden en onderzoeksmethoden zich tot het recht op privacy van de betrokkene?

Kunt u eigenlijk nog wel gedegen onderzoek doen als u tegelijkertijd allerlei privacyregels in acht moet nemen? In deze webinar wordt een antwoord gegeven op die vragen en worden handvatten geboden om goed onderzoek te doen binnen de kaders van de privacyregels.

Voor wie?

Deze webinar is geschikt voor iedereen in het sociaal domein die te maken heeft met naleving van de socialezekerheidswetten die gemeenten uitvoeren. Denk aan:

  • klantmanagers
  • consulenten
  • toezichthouders
  • bezwaar en beroep medewekers

Kennis over privacy komt altijd van pas!

Praktische informatie

Datum
Donderdag 10 juni 2021 van 14:00 – 15:30 uur.

Locatie
De sessie vindt plaats via Zoom. Wij gebruiken de beveiligde, professionele versie. Om deel te nemen, hoeft u zelf geen account aan te maken bij Zoom maar alleen de applicatie te installeren. U deelt dus geen gegevens via Zoom. We sturen u uiterlijk 2 dagen voor de online bijeenkomst een link en zorgen voor een duidelijke instructie. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Trainer
De webinar wordt verzorgd door Marjolein Schuurman.

Contactpersoon

Silke van Alphen

Opleidingsadviseur en trainer, gespecialiseerd in gedrag en gesprekstechniek.