0

Participatiewet

Houdt u zich als professional in het sociaal domein bezig met de Participatiewet? En ontwikkelt u zich graag verder? Welkom bij Stimulansz! Onze trainingen en opleidingen in de Participatiewet behoren tot de beste van het land.

Filter op


Er zijn 29 resultaten gevonden

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein opgeleid

50

hoogwaardige trainingen

in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers
onze trainingen
beoordelen

Altijd met Stimulansz

We vertalen de theorie van wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht. We adviseren en trainen beleidsmedewerkers, klantmanagers en andere professionals en doen dat met veel enthousiasme en betrokkenheid en vanuit een grote kennis van de praktijk. We helpen mee aan het verbeteren van de bedrijfsvoering via sturingsinformatie. Zo zit Stimulansz in het hart van alle werkprocessen met als doel de dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein beter en daarmee het leven van mensen die afhankelijk zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker te maken.

Trainingen en opleidingen over de Participatiewet bij Stimulansz

De Participatiewet-trainingen en -opleidingen van Stimulansz sluiten aan op de actuele ontwikkelingen bij gemeenten. Bij de helpdesk van Stimulansz komen maandelijks honderden vragen over de Participatiewet binnen en ook tijdens ons advieswerk aan gemeenten zijn we scherp op vragen van professionals. We staan daarmee midden in de praktijk van het sociaal domein. Opgedane kennis vertalen we steeds opnieuw naar trainingen en opleidingen rond de Participatiewet die aansluiten bij uw vragen en behoeften. Daarbij staat een betere dienstverlening aan de inwoner altijd voorop.

Doel van de Participatie-trainingen en opleidingen

Elke Participatiewet-opleiding van Stimulansz heeft een specifiek doel, bijvoorbeeld het verbreden of verdiepen van kennis of het opdoen van vaardigheden.

Dat heeft te maken met de aard van de Participatiewet en de manier waarop gemeenten deze uitvoeren. De Participatiewet gaat over werk, over meedoen & inkomen en over een gegarandeerd bestaansminimum. Als dat mogelijk is, helpt u mensen de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dat vraagt nogal wat van u als professional in het sociaal domein, want er zijn flink wat uitdagingen waar u mee te maken krijgt in de uitvoering van deze wet.

Om de Participatiewet goed te uit te voeren, kan een gemeente maatwerk leveren. Dit is vastgelegd in artikel 18, eerste lid Participatiewet. In de praktijk wordt de wet soms heel strak uitgevoerd, waardoor de menselijke maat nogal eens verloren gaat. Een uitdaging zijn ook de perverse prikkels in bijvoorbeeld toeslagen en minimabeleid, die inwoners ervan kan weerhouden om te werken. Hoe gaat u om met dit soort zaken? Dat leert u tijdens onze opleidingen en trainingen over de Participatiewet. Hiermee ontwikkelt u zich als professional en kunt u inwoners nog beter helpen.

Voor wie zijn de trainingen en opleidingen van Stimulansz?

De Participatiewet is een breed werkveld, dat binnen gemeenten vaak is verdeeld over meerdere afdelingen. Denk aan werk, inkomen voor levensonderhoud en bijzondere bijstand. Onze Participatiewet-trainingen en opleidingen zijn daarom leerzaam voor diverse professionals in het sociaal domein, waaronder klantmanagers werk en inkomen, juridisch adviseurs, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmanagers en intern controleurs.

Elke Participatiewet-opleiding en Participatiewet-training stemmen we af op uw dagelijkse praktijk, op vragen die leven binnen gemeenten én op actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Bij elke training staat de vraag centraal hoe u de dienstverlening aan de inwoner kunt verbeteren, want het is vooral belangrijk dat u een inwoner concreet verder helpt.

Verschillen tussen de trainingen en opleidingen in de Participatiewet

Sommige Participatiewet-trainingen en Participatiewet-opleidingen richten zich op het opdoen en verdiepen van kennis. Zoals de basisopleiding ‘Bbz en loaz’ en de training ‘Middelen voor de Participatiewet’. In andere trainingen ontwikkelt u praktische vaardigheden (houding en gedrag), zoals de trainingen ‘Effectief omgaan met stress in het sociaal domein’. We bieden daarnaast Platformbijeenkomsten waarbij u samen met collega’s van andere gemeenten kennis, vaardigheden en best practices kunt uitwisselen.

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie en best practices? Ga dan naar één van onze actualiteitendagen. Zoals de actualiteitendagen ‘SJD Participatiewet’ of ‘Naleving en privacy’. In één dagdeel bent u weer helemaal bij.

We hebben trainingen en opleidingen op basis van open inschrijving én incompany trainingen. Neemt u een incompany-traject af? Dan staan we vooraf met u stil bij de vraag hoe deze training past bij de ontwikkelingen die in uw gemeente. Waar staat jullie gemeente nu? Waar willen jullie naartoe? En wat moet de training opleveren? Ook in de open trainingen behandelen we aandachtspunten die spelen in uw gemeente. Het doel is altijd dat u de kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse werkzaamheden.