0

Participatiewet

Houdt u zich als professional in het sociaal domein bezig met de Participatiewet? En ontwikkelt u zich graag verder? Welkom bij Stimulansz! Onze trainingen en opleidingen in de Participatiewet behoren tot de beste van het land.

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein opgeleid

50

hoogwaardige trainingen

in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers
onze trainingen
beoordelen

Altijd met Stimulansz

We vertalen de theorie van wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht. We adviseren en trainen beleidsmedewerkers, klantmanagers en andere professionals en doen dat met veel enthousiasme en betrokkenheid en vanuit een grote kennis van de praktijk. We helpen mee aan het verbeteren van de bedrijfsvoering via sturingsinformatie. Zo zit Stimulansz in het hart van alle werkprocessen met als doel de dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein beter en daarmee het leven van mensen die afhankelijk zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker te maken.

Trainingen over de Participatiewet bij Stimulansz

De Participatiewet-trainingen en -opleidingen van Stimulansz sluiten aan op de actuele ontwikkelingen bij gemeenten. We staan daarmee midden in de praktijk van het sociaal domein. Bij de helpdesk van Stimulansz komen maandelijks honderden vragen binnen. Ook tijdens ons advieswerk aan gemeenten zijn we scherp op vragen van professionals. Al die kennis vertalen we naar trainingen en opleidingen rond de Participatiewet die aansluiten bij uw behoeften. Daarbij staat een betere dienstverlening aan de inwoner altijd voorop. Van de ‘Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein’ tot de training ‘Effectief omgaan met stress in het sociaal domein’.

Ook na de Participatiewet-opleiding of -training blijft u uw kennis en kunde ontwikkelen bij Stimulansz. Met verdiepende trainingen, workshops, webinars en e-learnings, op locatie of online. Waardevol is ook onze online Kennisbank Inzicht Sociaal Domein, met daarin alle juridische en praktische informatie voor professionals in het sociaal domein. Deze kennis houden we continu up-to-date. We verfijnen onze trainingen en opleiding natuurlijk ook op basis van de evaluaties van deelnemers.

Doel van de Participatie-trainingen

Elke Participatiewet-opleiding van Stimulansz heeft een specifiek doel, bijvoorbeeld het verbreden of verdiepen van kennis of juist van vaardigheden. Toch is er ook een rode draad.

Dat heeft te maken met de aard van de Participatiewet en de manier waarop gemeenten deze uitvoeren. De Participatiewet gaat over werk, meedoen en inkomen, en over een gegarandeerd bestaansminimum. En als dat mogelijk is, helpt u mensen de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Dat vraagt nogal wat van u als professional in het sociaal domein. Want er zijn nog al wat uitdagingen waar u mee te maken kunt hebben in de uitvoering van deze wet.

Om de Participatiewet goed te kunnen uitvoeren, kan de gemeente maatwerk leveren. Dit is vastgelegd in artikel 18, eerste lid Participatiewet. In de praktijk wordt de wet soms heel strak uitgevoerd, waardoor de menselijke maat nogal eens verloren gaat. Een uitdaging zijn ook de perverse prikkels in bijvoorbeeld toeslagen en minimabeleid, die inwoners ervan kan weerhouden om te willen werken. Hoe gaat u om met dit soort zaken? Dat leert u in onze opleidingen en trainingen over de Participatiewet. Daarmee ontwikkelt u zich als professional en kunt u inwoners nog beter helpen.

Voor wie zijn de trainingen van Stimulansz?

Onder de Participatiewet valt iedereen die kan werken, maar die het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt. Bij de Participatiewet gaat het om het garanderen van een bestaansminimum. Als het lukt, helpt u de inwoner de stap te maken naar de arbeidsmarkt. De Participatiewet is een breed werkveld dat binnen gemeenten vaak is verdeeld over meerdere afdelingen. Denk aan werk, inkomen voor levensonderhoud en bijzondere bijstand. Onze Participatiewet-trainingen en opleidingen zijn daarom leerzaam voor diverse professionals in het sociaal domein. Van klantmanager werk en inkomen, tot juridisch adviseur, beleidsmedewerker en kwaliteitsmanager/intern controleur.

Elke Participatiewet-opleiding en -training stemmen we af op uw dagelijkse praktijk. En natuurlijk ook op vragen die leven binnen gemeenten én op actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Bij elke training staat de vraag centraal hoe u de dienstverlening aan de inwoner kunt verbeteren. Want het is vooral belangrijk dat u een inwoner concreet verder helpt. Neemt u een in-company-traject af? Dan staan we vooraf stil bij de vraag hoe deze training past bij de ontwikkelingen die in uw gemeente spelen en hoe deze bijdraagt aan een betere dienstverlening voor de inwoner.

Verschillen tussen de trainingen in de Participatiewet

Sommige Participatiewet-trainingen en Participatiewet-opleidingen richten zich op het opdoen en verdiepen van kennis. Zoals de basisopleiding ‘Bbz en loaz’ en de training ‘Middelen voor de Participatiewet’. In andere trainingen ontwikkelt u praktische vaardigheden (houding en gedrag). Zoals de trainingen ‘Omgaan met stress in het sociaal domein’ en ‘Van vraag naar effect’. Ten derde hebben we platforms waarin u samen met collega’s van andere gemeenten kennis, vaardigheden en best practices uitwisselt. Zoals het platform ‘Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)’ voor beleidsmedewerkers en consulenten inkomensondersteuning.

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie en best practices? Ga dan naar één van onze actualiteitendagen. Zoals de actualiteitendagen ‘SJD Actualiteiten Participatiewet’ of ‘Bezwaar en beroep’. In één dagdeel bent u weer helemaal bij.

We hebben trainingen en opleidingen op basis van open inschrijving én in-company trainingen. De in-company trainingen geven we samen met uw gemeente vorm en inhoud. Waar staat jullie gemeente nu? Waar willen jullie naartoe? En wat moet de training opleveren? Ook in de open trainingen behandelen we aandachtspunten die spelen in uw gemeente. U kunt ook kiezen voor een online-training. Het doel is altijd dat u de kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse werk.