0

Schuldhulp

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening aan inwoners. Wordt u graag nog beter in het uitvoeren van deze belangrijke taak? Welkom bij Stimulansz! Bij ons doet u praktische kennis en vaardigheden op.

Filter op


Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein opgeleid

50

hoogwaardige trainingen

in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers
onze trainingen
beoordelen

Altijd met Stimulansz

We vertalen de theorie van wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht. We adviseren en trainen beleidsmedewerkers, klantmanagers en andere professionals en doen dat met veel enthousiasme en betrokkenheid en vanuit een grote kennis van de praktijk. We helpen mee aan het verbeteren van de bedrijfsvoering via sturingsinformatie. Zo zit Stimulansz in het hart van alle werkprocessen met als doel de dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein beter en daarmee het leven van mensen die afhankelijk zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker te maken.

Trainingen over schuldhulp bij Stimulansz

Wij geven u de handvatten voor uw dagelijkse praktijk. Met schuldhulp-trainingen en -opleidingen die aansluiten bij waar u tegenaan loopt en wat u graag leert. En dat wat u bij ons leert, kunt u direct toepassen in uw werk. Onze trainingen zijn altijd actueel. We verrijken en actualiseren onze trainingen en opleidingen regelmatig. Dit doen we op basis van de honderden vragen die onze helpdesk-medewerkers elke maand krijgen. Waardevol is ook de feedback op onze trainingen en opleidingen schuldhulpverlening. En ook tijdens ons advieswerk aan gemeenten horen we veel.

Ook nadat u uw schuldhulp-opleiding of -training hebt afgerond, kunt u op ons bouwen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een verdiepende training, op locatie of online. En raadpleeg onze online Kennisbank Inzicht Sociaal Domein, met daarin alle juridische en praktische informatie voor professionals in het sociaal domein. Deze kennis houden we continu up-to-date. We verfijnen onze trainingen en opleiding ook op basis van de evaluaties van deelnemers.

Doel van de schulphulp-trainingen

Schulphulp is een belangrijk thema. Want schulden zorgen voor stress. En dat heeft impact op de gezondheid en het welzijn van mensen. Langdurige schulden werken door op sociaal-emotioneel gebied en kunnen leiden tot eenzaamheid en uitsluiting. In gezinnen hebben schulden invloed op de opvoeding, wat weer doorwerkt op het kind. Hoe langer en ernstiger de financiële problemen, hoe groter de gevolgen. Het is dus belangrijk om schulden vroegtijdig te signaleren en om samen met de inwoner te komen tot de juiste beslissingen.

Met onze schuldhulp-trainingen en schulphulp-opleidingen willen we professionals in het sociaal domein bewust maken van wat schulden doen en hoe mensen daarmee omgaan. Ook geven we u de handvatten om de diverse opties in de schuldhulpverlening op de juiste manier in te zetten.

Voor wie zijn de trainingen van Stimulansz?

Schuldhulp is niet alleen de verantwoordelijkheid van de afdeling schuldhulpverlening. We hebben daarom trainingen en opleidingen voor alle professionals in het sociaal domein die te maken hebben met schuldhulpverlening. Denk aan onder anderen schuldhulpverleners, beleidsadviseurs, klantmanagers werk en inkomen, wijkteammedewerkers en sociaal-juridische dienstverleners.

Elke schuldhulp-opleiding en schuldhulp-training stemmen we af op uw dagelijkse praktijk. Op vragen die leven bij gemeenten én op actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Elke training richt zich op de interactie tussen u als professional en de inwoner. Zo helpt u mensen concreet verder.

Verschillen tussen de trainingen van Stimulansz

Goed schulphulpverlening vraagt om de juiste kennis en vaardigheden. Dat begint bij het begrijpen van de inwoner. Veel van onze schuldhulp-trainingen en -opleidingen richten zich daarop. Denk aan de trainingen ‘Effectief omgaan met stress in het sociaal domein’, ‘Omgaan met mensen met verward gedrag’, ‘inzicht in armoede’ en ‘Aanpak van schulden bij mensen met een lichte verstandelijke beperking’. In de training ‘Samenwerking schuldhulpverlening en bewindvoering’ leert u elkaar te helpen en versterken. Andere trainingen hebben tot doel om uw ‘technische’ kennis te vergroten. Zoals de trainingen ‘Saneringskredieten’ en ‘Berekening vrij te laten bedrag’.

Kennis en ervaring uitwisselen met collega’s van andere gemeenten? Dat kan in het platform Schuldhulpverlening en het platform Armoedebeleid. U leert van praktijkvoorbeelden en casussen van collega’s uit het werkveld. Ook krijgt u actuele informatie over ontwikkelingen in schuldhulpverlening. Deze platforms vinden plaats in samenwerking met het Nibud (Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting).

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie en best practices? Kom naar een actualiteitendag van Stimulansz. Zoals ‘Actualiteiten schuldhulp’, ‘SDJ Actualiteiten Wmo 2015’. In één dagdeel bent u weer helemaal bij.

We bieden trainingen en opleidingen op basis van open inschrijving én in-company trainingen. De in-company trainingen geven we samen met uw gemeente vorm en inhoud. Waar staat jullie gemeente nu? Waar willen jullie naartoe? En wat moet de training opleveren? Ook in de open trainingen gaan we zoveel mogelijk in op aandachtspunten die spelen in uw gemeente. U kunt ook kiezen voor een van onze online-trainingen. Het doel is altijd dat u de kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse werk.