0

Sociaal domein integraal

Als gemeente heeft u belangrijke verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan uw inwoners. Dat vraagt om nogal wat kennis en vaardigheden. Onze opleidingen en trainingen in het sociaal domein behoren tot de beste van Nederland.

Over Stimulansz

Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten in het sociaal domein. Wij bieden oplossingen die de dienstverlening van gemeenten écht beter maakt.

10.000

professionals
uit het sociaal domein opgeleid

50

hoogwaardige trainingen

in het sociaal domein

8,5

het gemiddelde cijfer
waarmee deelnemers
onze trainingen
beoordelen

Altijd met Stimulansz

We vertalen de theorie van wet- en regelgeving naar de werkvloer, waarbij we laten zien dat er meer mogelijk is in de regelgeving dan vaak wordt gedacht. We adviseren en trainen beleidsmedewerkers, klantmanagers en andere professionals en doen dat met veel enthousiasme en betrokkenheid en vanuit een grote kennis van de praktijk. We helpen mee aan het verbeteren van de bedrijfsvoering via sturingsinformatie. Zo zit Stimulansz in het hart van alle werkprocessen met als doel de dienstverlening van gemeenten in het sociaal domein beter en daarmee het leven van mensen die afhankelijk zijn van die dienstverlening een stuk makkelijker te maken.

Trainingen sociaal domein bij Stimulansz

Stimulansz is dé opleider in het sociaal domein. We zijn betrokken bij alle werkprocessen in gemeenten. We ontwikkelden onze trainingen en opleidingen sociaal domein op basis van onze diepgaande kennis en ervaring bij gemeenten door heel Nederland. Deze trainingen en opleidingen sluiten aan op de diverse wetten. De Wmo 2015, de Participatiewet, de Wet schuldhulpverlening en de Jeugdwet. Ook sluiten ze aan bij actuele ontwikkelingen en vragen van gemeenten. We houden de trainingen continu actueel, zodat ze volledig tegemoetkomen aan de behoeften van uw gemeente.

Doel van de sociaal domein-trainingen

Als gemeente streeft u naar een optimale dienstverlening in het sociaal domein. Daarmee maakt u het leven van mensen die daarvan afhankelijk zijn een stukje makkelijker. Onze trainingen en opleidingen sociaal domein geven u de handvatten die u nodig heeft. U doet nieuwe kennis en vaardigheden op én u wisselt ervaringen uit met andere gemeenten. Wij begrijpen waar uw gemeente allemaal mee te maken heeft. Bijvoorbeeld dat het budget voor het sociaal domein beperkt is.

Dat laatste is niet altijd gemakkelijk. Toch zijn er zeker mogelijkheden om de dienstverlening van een gemeente financieel efficiënter te maken. Zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit hiervan. Ook dat heeft onze aandacht in de trainingen, opleidingen sociaal domein. En natuurlijk ook tijdens onze actualiteitsdagen en andere activiteiten.

Voor wie zijn de trainingen van Stimulansz?

Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen van de gemeente rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Daar zijn dus nogal wat professionals bij betrokken. Van beleidsadviseur en sociaal-juridisch dienstverlener tot klantmanager werk. Van Wmo-consulent tot schuldhulpverlener. En van kwaliteitsmedewerker tot handhaver en wijkteammedewerker. Al deze professionals volgen trainingen en opleidingen sociaal domein bij Stimulansz. We hebben trainingen en opleidingen voor starters in het sociaal domein. En natuurlijk voor gevorderden en heel ervaren professionals. Stimulansz biedt een loopbaan lang leren. Zo blijf je bij met de ontwikkelingen én dus werkfit.

Verschillen tussen de trainingen sociaal domein

Sommige trainingen en opleidingen sociaal domein richten zich op het opdoen van kennis. Zoals de basistraining ‘Wegwijs in het sociaal domein’. De opleiding ‘Beleidsadviseur sociaal domein’. En de training ‘Algemene wet bestuursrecht’. Met andere sociaal domein-trainingen en -opleidingen vergroot u uw vaardigheden. Zoals de training ‘Van vraag naar effect’. De training ‘Kostenbewust werken’. De training ‘Effectief omgaan met stress in het sociaal domein’. En de training ‘Zo maakt u een omgekeerde verordening sociaal domein’. Ook geven we de workshop ‘Grip op de financiën in het sociaal domein’. Ervaringen delen met andere gemeenten? Dat kan op de actualiteitendagen. Zoals ‘Actualiteiten Jeugd’, ‘SJD Actualiteiten: Wetgeving Sociale Zekerheid’ en ‘Actualiteiten naleving sociaal domein’.

We hebben trainingen en opleidingen sociaal domein op basis van open inschrijving én incompany trainingen. De incompany-trainingen geven we samen met uw gemeente vorm en inhoud. Ook in de open trainingen behandelen we aandachtspunten die spelen in uw gemeente. U kunt ook kiezen voor een online-training. Het doel is altijd dat u de kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse werk.

Ook na een sociaal domein-training of opleiding blijft u uw kennis en kunde ontwikkelen bij Stimulansz. Met verdiepende trainingen, workshops, webinars en e-learnings, op locatie of online. Waardevol is ook onze online Kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Met daarin alle juridische en praktische informatie voor professionals in het sociaal domein. Deze kennis houden we continu up-to-date. We verfijnen onze trainingen en opleidingen ook op basis van de evaluaties van deelnemers.