Stimulansz top bar
Kennis & advies over werk en inkomen, welzijn en gezondheid
Onderdelen
U bent hier: Home / Trainingen / Cursussen kwaliteit

Cursussen kwaliteit

Kwaliteit en bedrijfsvoering zijn belangrijke voorwaarden om een optimale dienstverlening te kunnen realiseren binnen het sociaal domein. Binnen drie dagen een beschikking op aanvraag, geen werkvoorraden? Voldoen aan de rechtmatigheidseisen van de accountant? Resultaten behalen die in het beleid stonden? De administratiesystemen goed vullen? Alles geven waar de cliënt om vraagt? Of ook de klant niet geven waar hij om vroeg en hem toch tevreden naar huis laten gaan?

Belangrijke aandachtspunten bij professionele kwaliteitszorg

  • Om kwaliteitszorg professioneel en efficiënt in te richten is een visie op de dienstverlening vereist.
  • De administratieve organisatie met bijbehorende processen moeten adequaat zijn ingericht, zodat op basis daarvan een goede uitvoering van taken mag worden verwacht.
  • Kwaliteitscontrole bij een nog niet volledig ingerichte administratieve organisatie is belangrijk om ‘grip’ op het ‘uitvoeringsproces in aanbouw’ te houden.

Er zijn mooie stappen gezet door gemeenten. Maar de inrichting van de administratieve organisatie kan nog bij veel gemeenten worden verbeterd. Wat legt u vast? Hoe voldoet u aan de ingewikkelde eisen van de nieuwe wetten en eigen verordeningen en het gemeentelijk beleid (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet). In welke systemen registreert u dit en wat doet u als de maatwerkoplossing meerdere producten of voorzieningen omvat? De inrichting van de administratieve organisatie is bepalend voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering. Het is zelfs een voorwaarde voor de controleerbaarheid van de uitvoering zelf. Er valt nog veel te regelen. Kwaliteit en bedrijfsvoering wordt daarom door veel gemeenten als belangrijk speerpunt hoog op de agenda geplaatst. Stimulansz ondersteunt met een speciaal cursusaanbod op het gebied van kwaliteitszorg.

Cursusaanbod kwaliteit

Administratief uitkeringsmedewerker
Basisopleiding klantmanager inkomen
Basisopleiding klantmanager werk, inkomen en zorg
Bijstand berekenen, belasting en de Participatiewet
IC en kwaliteitszorg
(Juridisch) kwaliteitscoach
Lokale Masterclass Toekomstverkenning W&I in het sociaal domein
Terugvordering en verhaal
Terugvordering op Maat
Voorliggende voorzieningen

 

Informatie

Alle trainingen worden incompany gegeven. Als een training ook op 'open inschrijving' wordt gegeven, staat de training met de bewuste trainingsdatum in de activiteitenkalender.


Laurens Bouw
Opleidingsadviseur
Telefoon: 06 23 98 48 89
laurens.bouw@stimulansz.nl


Frans Zonneveld
Opleidingsadviseur

Telefoon: 06 23 98 47 04
frans.zonneveld@stimulansz.nl